Aktuálne: Pochod za život v Košiciach

448

DSC06729V Košiciach sa 25. marca o 19:00 sa konala svätá omša v seminárnom kostole, spojená s tradičným mládežníckym pochodom Veľkého týždňa na košickú Kalváriu.

Cestou vysokoškoláci niesli kríž, v spojení s modlitbou ruženca.

Na Kalvárii sa konala  krížová cesta za záchranu počatých detí.

Hlavným celebrantom svätej omše bol košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Z akcie sme dostali uvedené zábery.

DSC06732

DSC06733

DSC06734

 

Pápež píše židovskej komunite k veľkonočným sviatkom: Prosím, aby ste sa za mňa modlili…

Vatikánsky sekretariát dnes zaslal list podpísaný pápežom Františkom vrchnému rabínovi židovskej komunity v Ríme. Svätý Otec adresoval blahoželanie k židovskej Veľkej noci – Pesachu celej rímskej komunite. V liste píše: „Všemohúci, ktorý oslobodil svoj ľud z egyptského otroctva, aby ho doviedol do Zasľúbenej zeme, nech vás aj naďalej oslobodzuje od všetkého zla a sprevádza svojim požehnaním. Prosím vás, aby ste sa za mňa modlili, zatiaľ čo ja vás uisťujem o svojich modlitbách za vás, s dôverou, že sa prehĺbia putá vzájomnej úcty a priateľstva.“

Vrchný rabín Riccardo Di Segni, prijal s radosťou blahoželanie pápeža a rovnako mu zablahoželal ku kresťanskej Veľkej noci. – mf –

http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/25/p%C3%A1pe%C5%BE_%C5%BEidovskej_komunite_k_ve%C4%BEkono%C4%8Dn%C3%BDm_sviatkom/slo-676679