Aktuálne: Paríž demonštruje, reagujete, História homosexuality

498

homo1V Paríži sa masovo demonštruje proti povoleniu

homosexuálnych manželstiev

Demonštranti držia transparenty počas masového protestu v Paríži proti plánovanému povoleniu homosexuálnych manželstiev a adopcií v krajine

Paríž 13. januára (TASR/HSP/Foto:TASR)

Desiatky tisícok Francúzov protestovali proti homosexuálnym manželstvám

Desiatky tisícok Francúzov vyšli dnes do ulíc v Paríži, aby demonštrovali proti plánovanému povoleniu homosexuálnych manželstiev v krajine.

Organizátori síce na masovej demonštrácii očakávali až do pol milióna účastníkov z celého Francúzska, správy z metropoly na Seine však zatiaľ naznačujú nižšiu účasť.

Demonštranti, ktorých prepravili do francúzskej metropoly okrem iného stovky autobusov a päť mimoriadnych vlakov, niesli tabule s nápismi ako “Všetci pochádzame z muža a ženy”.

Masové protesty vyvolal legislatívny prísľub prezidenta Francoisa Hollanda, podľa ktorého by nová norma mala umožniť gayom a lesbičkám uzatváranie manželských vzťahov a adopcie. O návrhu predmetného zákona by sa vo francúzskom parlamente malo po prvý raz diskutovať už na sklonku januára.

Parížsky kardinál André Vingt-Trois sa na krátky čas ukázal na protestnej akcii, aby vyjadril svoju podporu. Medzi demonštrantami nechýbali ani viacerí politici opozičného Zväzu za ľudové hnutie (UMP) na čele s jeho predsedom Jeanom-Francoisom Copém.

http://www.hlavnespravy.sk/v-parizi-sa-masovo-demonstruje-proti-povoleniu-homosexualnych-manzelstiev/63198/

Reagujete:  Nevypisujte štvavé články!

Na žiadosť autora predmetnú reakciu rušíme.   A. Selecký

Božia vojna so sodomitmi/História najväčšieho hriechu

Idúc do histórie vzťahov medzi Bohom a človekom, dá sa poukázať na to, že Boh sa viac hnevá na hriechy proti prirodzenému zákonu , než na iné hriechy. Mnohí nebudú súhlasiť len čo si prečítajú titulku. História najväčšieho hriechu je históriou homosexuality a jej odnoží pedofílie, incestu a masturbácie. Hneď si to aj dokážeme.

Keď Boh stvoril človeka na svoj obraz, dal mu len dve prikázania. Buďte plodní , množte sa a nespoznávajte (skúsenosťou) dobro a zlo. Ako vieme zo zvyšku Biblie, prirodzený  zákon bol vpísaný do ich sŕdc t.j.  vedeli čo nie je prirodzené stvorenstvu. Tento prirodzený zákon bol Božím zákonom.

Niektorí povedia, že najväčším hriechom je vražda, ale keď Kain zabil Ábela, Boh nežiadal jeho život, namiesto toho ho poslal preč od rodiny a dokonca prisľúbil , že mu život ochráni. Ale ako hovorí Pavol, prirodzený zákon je napísaný v ich srdciach . (Oko za oko je o umelom potrate Ex 21:22)

Rim 2:14 „A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom.“

Niečo sa však stalo, na čo sa Boh tak nahneval, že sľúbil zničiť celý svet.

Genesis 6:5 Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé   6:11 Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí.

Otázka znie aká neresť? Boh povedal: Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. Gn 2:24 . Tak Boh mal vždy na mysli  sviatosť manželstva. Pravdepodobne v tom čase mohol mať muž viac ako jednu manželku, pretože tak to bolo v čase Mojžiša. Opäť môžeme nájsť odpoveď so sv. Pavlom.

Rim 1:22-32 Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí,  plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov,

Tu máme sv. Pavla, hovoriaceho o prirodzenom zákone a hovoriaceho, že aj sám človek môže znásilniť prirodzený zákon (masturbácia) a že nesprávne používanie sexu je proti prírode. Vyjadruje Boží hnev a hovorí, že ľudia, ktorí robia tieto veci sú hodní smrti. Dokonca aj ti, ktorí ich nerobia,  ale súhlasia s nimi si zaslúžia smrť.

Niektorí hovoria, že keď sa Charm usimiala na otcovu nahotu, bol to skutočný znak incestu. Čo je tu  však dôležité, je pochopiť, že nahota vedie k porušeniu prirodzeného zákona. Gn 9:22

Nie dlho potom v biblických kapitolách nájdeme Lóta opúšťajúceho Abrháma a idúceho do opulentnych miest Sodomy a Gomory. 5 kráľov bojovalo so 4 kráľmi a Lót padol do zajatia. Tak Abrhám šiel do vojny a oslobodil Lóta a jeho rodinu. Neskôr sa Boh zjavil Abrhámovi ako traja muži (Otec, Syn a Duch Svätý) alebo jeden Boh a dvaja anjeli. Povedal Abrhámovi, že zničí Sodomu a Gomoru, pretože: „Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký.“  Aký hriech je taký veľmi ťažký?

Odpoveď nájdeme v Gn 19:5-9  „Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!“ (myslí sa mali s nimi sex). „Bratia moji, nože nerobte hriech! Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také. “   Ale muži odmietli panny a chystali sa vylomiť dvere.  Zvyšok príbehu poznáte. Zaujímavé na ňom je to, že Lót bol ochotnejší dopustiť hriech voči  svojim dcéram  a považoval to za menší hriech ako ten voči mužom. Možno vedel, že ide o anjelov, ale obetovali by ste svoje dcéry pre prirodzený zákon, hoci aj kvôli anjelom?

Boh zničil dve mestá a dodnes sa z nich nenašiel ani jeden kameň. Keď človek stojí a pozerá na Mŕtve more, presne tam , kde boli mestá , pomyslí si, že sa museli ponoriť do bahna Mŕtveho mora. Z tohto príbehu pochádza slovo „sodomiti“ a vieme, čo toto slovo znamená. Homosexuál je len miernejší výraz pre sodomitu.

Lót teda odišiel do hôr so svojimi dvoma dcérami. Jeho dcéry si mysleli, že bol znovu zničený celý svet a zostali len oni.  Mysliac si, že musia mať deti, aby sa zachovalo ľudské pokolenie, zlákali svojho otca k sexu, keď bol opitý a spal. Takže teraz tu máme incest, ale tento pravdepodobne existoval už pred potopou. Z incestu pochádzajú národy Maobitov a  Amonitov.

V knihe Levitikus sa dozvieme čo je Pánovi ohavné a prečo Boh zničil niektoré národy dokonca po Sodome a Gomore.  Lv 18:21-29 . Nesmieš zasvätiť svoje dieťa Molochovi, aby si nezneuctil meno svojho Boha. Ja som Pán!  Moloch je socha s ohnivou pecou v žalúdku, kde sa spaľovali deti zaživa. Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!  Nemôže to byť formulované jasnejšie ako tu. V ďalšej vete uvidíme, že sodomia je Bohu odporná. „Nepoškvrňte sa ani jednou z týchto vecí; veď všetkými týmito vecami sa poškvrňovali národy, ktoré ja vyženiem pred vami. Nuž zachovávajte moje ustanovenia a nariadenia a nedopusťte sa nijakej z týchto ohavností, ani domorodci, ani cudzinci, ktorí sa budú medzi vami zdržiavať.“ Teraz je to jasné, pretože kvôli umelým potratom, sodomii a pravdepodobne incestu Boh nariadil Izraelitom vymazať tieto národy. Viac k tomu neskôr.

Lebo všetky tieto ohavné činy robili obyvatelia krajiny, ktorí tam boli pred vami, a preto sa krajina stala nečistou. Nech vás nevyvrhne krajina, keby ste ju poškvrnili, ako vyvrhla národy, ktoré tu boli pred vami. Lebo každý, kto by sa dopustil niektorej z týchto ohavností, osoby, ktoré by to urobili, budú vyhubené spomedzi svojho ľudu.

Opakovanie vyššieuvedených hriechov v Levitikus  20 znamená Bohom nariadenú smrť, čo v Novom zákone znamená hlavný morálny hriech. Boh potom dodáva: „Nesprávajte sa podľa zvykov národov ktoré ja pred vami vyženiem: preto, že robili tieto veci, zošklivili sa mi.“ Lv 20:23

Toto všetko znie nepohodlne, pretože Boha vnímame ako láskavého, ale zjavne  je tu  čosi, čo privádza Boží hnev a dá sa dokázať, že aj tolerovanie umelých potratov, sodomie a incestu Boha hnevá. Hriech by nemal byť nikdy tolerovaný. Čítajme ďalej a pochopíme vojny, ktoré viedol Jošua.

Nm 33:51-56 „Hovor Izraelitom a povedz im: Keď vtiahnete cez Jordán do krajiny Kanaán, vyžeňte pred sebou všetkých jej obyvateľov, zničte obrazy ich modiel, pováľajte ich liate sochy a spustošte ich výšiny! Potom zaujmite krajinu a bývajte v nej, lebo ja som vám dal krajinu do vlastníctva. Ale ak nevyženiete pred sebou obyvateľov krajiny, tak tí, ktorých ponecháte, budú tŕním vo vašich očiach a ostňami vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať. A čo som si zaumienil urobiť im, urobím vám!“

Dt 20:16-18 : Iba z miest národov, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh, nenecháš nikoho nažive, lež pobiješ ich ostrím meča: Hetejcov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby vás nenaučili robiť všetky ohavnosti, ktoré robievali oni svojim bohom, a vy by ste tým zhrešili proti Pánovi, svojmu Bohu.

Dt 22:5  Žena nech sa neoblieka do mužských šiat, ani muž do ženských, lebo kto robí také veci, oškliví sa Bohu.

Boh varuje Izraelitov, že keď budú napodobňovať obyvateľov týchto národov, zničí aj ich národ a rozpráši ho po svete.

Sdc 3:5-7 Izraelovi synovia bývali teda uprostred Kanaánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov, brali si ich dcéry za manželky a svoje dcéry dávali ich synom. A slúžili ich bohom. Izraelovi synovia robili, čo je zlé v Pánových očiach. Zabúdali na Pána, svojho Boha, a slúžili bálom a ašerám.

 Prichádzame k druhému príbehu o sodomitoch.  Gabaa. Sdc 19:15-28. Levítsky kňaz šiel  a prebýval s istým starším mužom v mesta Gabaa , spolu so svojou slúžkou. A znovu títo sodomiti ho videli vchádzať do domu a kričali: „Vyveď muža, čo prišiel do tvojho domu! Chceme s ním obcovať!“ Ale starý muž ich prosil, aby si namiesto neho vzali slúžku a nechal ju vonku. Muži ju sexuálne zneužili do tej miery, že na druhý deň ju našli mŕtvu.

Použijúc izraelskú armádu, Boh pobil v meste 25 000 duší mečom a len 600 obyvateľov utieklo do jaskýň v horách.

Potom prišiel prorok  Samuel a pripomenul Saulovi  starú urážku a Božiu vyhlášku o vyhladení. Prorokove slová vyjasnili, že žiaden nepriateľ nebol tak nenávidený ako Amalek a že jeho vyhladenie bolo považované za náboženskú povinnosť , udelenú Bohom. Všetci muži, ženy, deti a zvieratá mali byť zničené a Izrael si nemal nárokovať na nič z vlastníctva Amalekov ako vojnovej koristi.  Saul pristúpil k vykonaniu tohto príkazu a  charakter tohto špeciáleho trestu je zdôraznený jeho (Saulovým ) milosrdenstvom ku Keníťanom.

Saul zaútočil na územie  Amalekov a sťal mečom všetkých mužov, ženy, a deti, s výnimkou kráľa Agaga a takisto ponechal najlepšie kusy zvierat, ktoré rezervoval pre obetu.

Za túto neposlušnosť- ušetrenie Agaga a najlepších kusov zvierat , bol Saul odmietnutý Samuelom v mene Božom, ktorý sťal Agaga v jeho prítomnosti. Od toho dňa sa od neho šťastena odvrátila a v jaskyni v Endore mu bolo povedané, že bol odmietnutý, pretože nevykonal príkazy zúrivého Božieho hnevu  nad Amalekom.

Teraz z tohto dôvodu, neúplného vyhladenia sodomitov, Boh dáva svoju milosť Dávidovi, ktorý zabije Goliáša a je pomazaný za kráľa. Dávid sa tvrdo snažil dostať sodomitov zo svojho kráľovstva,  ale v   3 Kr 11:1-10  sa dozvieme, že Šalamún mal 1000 žien a priniesli si svojich bohov a nechal ich postaviť ich obrazy a ašery. Týmito idolmi boli často falické obrazy  a   a ľudia k nim chodili  kvôli sexuálnym perverznostiam.

Po Šalamúnovi jeho syn Roboam pokračoval v podpore sodomitov, pretože jeho matka bola Amonitka.

3 Kr 14:22-24:  A Júda robil, čo sa Pánovi nepáči. Hriechmi, ktorých sa dopúšťali, vzbudzovali jeho žiarlivosť väčšmi ako všetkým, čo popáchali ich otcovia. Aj oni si postavili výšiny, pomníky a ašery na každom vyššom kopci a pod každým zeleným stromom. Dokonca boli v krajine aj sodomiti. Robili teda podľa všetkej ohavnosti národov, ktoré Pán vyhnal spred Izraelitov.

Po  Roboamovi však prevzal Judeu Asa a vyčistil krajinu.

3 Kr 15:11:  Asa robil, čo sa páči Pánovi, ako jeho otec Dávid. 1 Kr 15:12 :  Odstránil z krajiny sodomitov  a odstránil všetky modly, ktoré urobili jeho otcovia.1 Kr:  15:13 Odstránil tiež svoju (starú) matku Maáchu z postavenia kňažnej, lebo dala Ašere urobiť necudný pomník. Asa zrútil jej ohavnú modlu a spálil ju v údolí Kedronu.

Toto netrvalo dlho, keďže budúci králi sa vrátili k tým istým hriechom ako je uvedené vyššie.  4 Kr 17:15-18 and 4 Kr 21:1-7. Ale potom Najvyšší kňaz Joziáš odkryl Boží zákon v chráme a čítal ho nahlas ľuďom a kráľovi.

4 Kr 23:4 : Potom kráľ rozkázal veľkňazovi Helkiášovi, druhému kňazovi a strážcom prahu, aby odstránili z Pánovho chrámu všetko náradie urobené pre Bála, Ašeru a celé nebeské vojsko. Spálili to za Jeruzalemom na kedronských poliach a popol dal zaniesť do Betelu.

2 Kr 23:5 Odstránil tiež modlárskych kňazov, ktorých ustanovili júdski králi a ktorí pálili tymian na výšinách v júdskych mestách a v okolí Jeruzalema, aj tých, ktorí pálili tymian Bálovi, slnku, mesiacu, planétam a celému nebeskému vojsku.

2 Kr 23:6 Ašeru z Pánovho chrámu z Jeruzalema odstránil do údolia Kedronu, spálil ju v údolí Kedronu, rozmrvil ju na prach a prach z nej pohádzal na pohrebište pospolitého ľudu.

2 Kr 23:7 Zrúcal domy sodomitov , ktoré boli v Pánovom chráme a v ktorých ženy tkávali závoje pre Ašeru.

Aby sme pochopili Božiu sústavnú vojnu so sodomitmi (homosexuálmi) , pozrieme sa znovu na Machabejských , ale treba dať veci do kontextu. Už sme sa pozreli na národy spomenuté v Biblii, ale nie na tie, ktoré tam spomenuté nie sú. Grécko a Rím.

 

Grécko a Rím

Kým sa vyššieuvedené vojny  diali v biblických krajinách, Grécko sa vyvíjalo do takmer dokonalej spoločnosti bez kráľa. Starejší viedli národ múdro a spravodlivo.  Grécko pod týmito vodcami prosperovalo a stali sa vo svete lídrom  v oblasti umenia, architektúry, vedy a filozofie.
Časom ale vyvinuli filozofiu mužskej dominancie nad ženami a dokonca uctievali mužské telo. Uskutočňovali svoje športové zápolenia a vojny nahí, kým ich ženy zostávali oblečené.   Z tohto dôvodu je vidno grécke mužské sochy nahé a to dokonca i pri športových hrách. Nie je isté, či bola nahota skôr ako homosexualita alebo naopak, ale jedno ovplyvnilo druhé a Gréci sa stali sodomitskou krajinou. 

Rím takisto začal tak ako predchodca viesť národ bez kráľa a prosperoval.   Ich ústava a zákony boli spravodlivé.  Niektorí, ako Izrael, sa dokonca pripojili k Rímu bez boja, pretože sa pod ním cítili bezpečnejšie ako sami.

Pád Ríma nastal, keď došlo k stretu s Gréckom a Rimania si odniesli domov gréckych bohov a ich lásku k nahote a homosexualite.

Rím bol gréckou kultúrou taký ohúrený, že sa začal úplne meniť. Rímska architektúra sa stala v podstate gréckou.  Sodomiti mali na Rím vplyv do tej miery, že sa stal akceptovaný ich životný štýl a dokonca i zákony, o nahých sochách ani nehovoriac.  Predtým, než boli Pompeje zničené, bolo tu ihrisko pre sodomitov.

Ešte pred týmto všetkým dobýval iný sodomita,  Alexander Veľký, celý vtedy známy svet a šíril grécku kultúru po celom východe až do Egypta a Perzie. Sochy nahých bohov nachádzame do dnešných dní.  Zvažujúc Genesis, je mätúce prečo dokonca aj katolíci imitujú grécke umenie a jeho nahotu. Dá sa pochopiť nahota pred hriechom Adama a Evy, pretože rozpráva príbeh nevinnosti, ale potom neexistuje žiadne ospravedlnenie.

Teraz sa vrátime k Machabejcom, ktorí boli napadnutí gréckou armádou , ktorá ľuďom chcela vnútiť sodomiu a modloslužbu sexuálnym bohom.

Chanuka – vojna proti homosexuálom

Sodomiti pretrvávali vo svete a v Izraeli naďalej až do čias Krista. Boli čiastočne eliminovaní rýchlym rastom kresťanstva vo svete až po konečné zničenie týchto sodomitských bohov Konštatnínom.

Táto vojna filozofií , taka stará ako západná kultúra sama stavia grécky homoerotizmus proti manželsky- a rodinne-orientovanej heterosexualite židov.  Johansson a Percy píšu o tomto konflitke z homosexuálneho pohľadu:

Kým Gréci kultivovali  paiderasteiuako základnú inštitúciu mužskej spoločnosti a vlastnosť bohov a hrdinov, počas dvoch storočí pod Perzskou nadvládou  (538-332 pred Kristom), biblický judaizmus pristúpil k odmietnutiu a penalizácii mužskej homosexuality v každej forme. Židovské náboženské vedomie robilo toto tabu hlboko internou záležitosťou, čo sa stalo odlišovacím rysom judaistickej moráky , klaňajúcej sa bohu Izraela od pohanov, modlami ktorých židia pohŕdali. Táto divergencia vytvorila kulisu pre konfrontáciu judaizmu a helenizmu. .

Preto, aby Johansson a Percy navodzovali dojem, že odmietanie homosexuality židmi začalo v tomto časovom období , ignorujú biblické záznamy uvedené vyššie, avšak majú pravdu v tom, že židovská opozícia voči homosexualite bola hlavným faktorom ich nepriateľstva voči Grékom.  Pokračujú , s trochou horkosti, v popise kontextu, v ktorom  nastal prvý stret týchto hodnotových systémov: 

V srdci sodomskej zaslepenosti leží judaistické odmietnutie helénizmu  a paiderastei ,jednej z charakteristických čŕtkultúry prinesenej gréckymi dobyvateľmi Malej Ázie Ide o fundamentálny , nevyhnutný stret hodnôt s tým, čomu bolo určené stať sa západnou civilizáciou . Len v ére Machabejcov existovala opozícia k helenizácii a všetko helenické vedie k intenzívnej, prakticky paranoidnej nenávisti a odsúdeniu mužskej homosexuality.

V článku “Homosexualita a revolta Machabejcov” katolícky vedec   Riley takisto identifikuje homosexualitu ako ohnisko konfliktu medzi Židmi a Grékmi. Grécky kráľ Antiochus vydal pre všetky národy svojej ríše nariadenia, ktoré vytvorili u židov krízu, keďže ich nútili k výberu medzi vernosťou biblickým prikázaniam a účasťou na rôznych znesväteniach od obetovania svíň a modloslužby až k ponechaniu svojich synov neobrezaných a samých prostituujúcich všetkými druhmi nečistôt a ohavností.  (1 Mach. 1:49-51).

Gréci takisto v Jeruzaleme postavili jedno so svojích  gymnasia , ktoré priťahovalo vznešených mladých mužov Izraela, podrobujúc ich  petaso ( 2 Mach. 4:12). V tradičnom latinskom preklade petaso znamená “dať do bordelu” (Riley). Gymnáziá (telocvične)  boli v starovekom  svete notoricky známe kvôli svojmu spájaniu s homosexuálnymi praktikami.  V podstate Flaceliere robí záver z Plutarchových písomností, že od začiatku svojej akceptácie v Grécku bol rozvoj homosexuality spojený s rastom gymnázií…(kde sa obyčajne nachádzala) nielen socha Hermesa , ale takisto socha Erosa. (Flaceliere).

Napätie , ktoré viedlo k židovskej revolte vykulminovalo vo chvíli, keď židovský najvyšší kňaz, sám helenista, ponúkol obeť Herkulovi , ktorý bol gréckym symbolom homosexuality. Riley hovorí: “Židovský chrám sám sa stal scénou pre pohanské posvätné jedlá a orgie (vrátane homosexuality)”. Konečnou urážkou (pre ktorú je Antiochius v Biblii identifikovaný ako archetyp antikrista) bola inštalácia pohanského symbolu v chráme, pravdepodobne reprezentujúceho Dia  [Zeus, Baal], zvaná trpkou slovnou hračkou “ohavnosť pustošenia”.

V následnej vzbure Machabejci ochránili to, čo sa neskôr  stane morálnou chartou kresťanstva,  manželstvo , a to, čo sa stane prvotným materiálom jeho konštrukcie , konkrétne rodinu. Hoci ochránili judeo-kresťanskú sexuálnu etiku, nezničili celkom konkurenčnú grécku filozofiu.  Z dvoch nezlúčiteľných systémov viery vyhral judeo-kresťanský , dovoliac rozvoj toho, čo dnes poznáme pod pojmom západná kultúra. Helenizmus však prežil dodnes.

Väčšina Izraelitov utiekla alebo bola vyhnaná z Kanánu, pretože odmietli, tak ako to urobil Ježiš, “klaňať sa Bálovi”  spevom a tancom Dionýzovho chorálu.

 

Hitler, mužská nadvláda a homosexuáli

Aká satanská sodomia skutočne je , o tom sa mozno presvedčiť pohľadom na najdeštruktívnejšie a satanské hnutie v histórii, nacizmus.

Vplyv gréckych homosexuálov na nacistickú kultúru možno najlepšie vysvetlí  súčasný nemecký psychoanalytik Wilhelm Reich vo svojom diele z roku 1933, Masová psychológia fašizmu:

Medzi starými Grékmi, ktorých písomná história sa nezačína skôr ako sa plne rozvinul patriarchát , nájdeme nasledovnú sexuálnu organizáciu: mužskú nadvládu… vedúcu ženy do zotročenia a úbohej existencie , figurujúcej len ako nástroje rodenia. Mužská dominancia platónskej éry je výlučne homosexuálna….Ten istý princíp vládne fašistickej ideológii mužských sfér nacistických lídrov  (Bluher, Rohm, atď.). Pre fašistov je návrat prirodzenej sexuality znakom úpadku,  chlípnosti a sexuálnej nečistoty…fašisti ..potvrdzujú najkrutejšiu formu patriarchátu a vlastne reaktivujú sexuálny život platónskej éry v jej rodinnej forme života…Rosenberg a Bluher,  uznávajú štát výlučne ako mužský štát organizovaný na homosexuálnej báze .(Reich)

Kľúč k pochopeniu kauzy nemeckého sociálneho kolapsu, ktorý vykulminoval do zverstiev Tretej ríše leží v konflikte medzi helenistickým a hebrejským (žido-kresťanským) systémom hodnôt.

Nebolo žiadnou náhodou, že homosexuáli boli medzi tými, čo zakladali novú fašistickú stranu. V podstate strana vyrástla z početných skupín, ktoré boli v Nemecku centrami homosexuálnych aktivít a aktivizmu. Mnohé z charakteristických rituálov, symbolov, aktivít a filozofií spojených s nacizmom pochádzalo z týchto organizácií alebo moderných homosexuálov. Natiahnutá ruka na pozdrav Sieg Heil bola napríklad rituálom  Wandervogel (túlajúcih sa vtákov alebo  skautov), mužskej mládežníckej organizácie, ktorá sa stala ekvivalentom pre chlapčenský skauting.

Wandervogel začal fungovať koncom 19. storočia pod skupinou homosexuálnych tínejdžrov. Jej prvým dospelým vedúcim bol Karl Fischer, ktorý sám seba volal “der Fuhrer”(vodca) (Koch:25f). Hans Blueher, homosexuálny nacistický filozof a dôležitý člen  Wandervogel, spôsobil  v roku 1912 senzáciu publikáciou Nemecké Wandervogel hnutie ako erotický fenomén, ktorá rozprávala ako sa hnutie stalo inštitúciou, v ktorej mohli byť  mladí chlapci uvádzaní do homosexuálneho životného štýlu.  (Rector).

Wandervogel a iné mládežnícke organizácie boli neskôr zlučované do Hitlerovej mládeže ( ktorá sama sa stala medzi obyvateľmi známou ako Homomládež kvôli svojej agresívnej homosexualite – Rector).

Mnohé z nacistických symbolov, ako svastika, dvojitý záblesk SS a dokonca obrátený trojuholník , ktorý sa použíal na identifikáciu väzenských tried  v koncentračných táboroch, vznikol medzi homosexuálnymi okultistami v Nemecku  (niektoré, ako swastika, sú vlastne starodávne symboly , ktoré tieto homosexuálne skupiny len  oživili.)

V roku 1907, Jorg Lanz Von Liebenfels, bývalý cisterciánsky mních, ktoréhocirkev exkomunikovala kvôli jeho homosexuálnym aktivitám  (Sklar), vyvesil zástavu so swastikou nad svoj zámok v Rakúsku

.(Goodrick-Clarke)

Po svojom vypudení z cirkvi založil Lanz  Ordo Novi Templi (rád nového chrámu), ktorý zlučoval okultizmus s násilným antisemitizmom. V roku 1958  rakúsky psychológ Wilhelm Daim napísal štúdiu s názvom  Der Mann der Hitler die Ideen gab (Muž , ktorý dal Hitlerovi jeho myšlienky) a nazval Lanza pravým otcom národného socializmu.

List, úzko spojený s  Lanzom, sformoval  Guido von List Society v roku 1904 vo Viedni. Guido von List Society bola obvinená z praktikovania hinduistického tantrizmu , ktorý vynikal sexuálnou perverznosťou a svojimi rituálmi.  Táto forma sexuálnej perverzie bola v okultných kruhoch popularizovaná mužom menom  Aleister Crowley, ktorý mal podľa Hitlerovho životopiscu  J. Sydney Jonesa záľubu v hre s čiernou mágiou a malými chlapcami.

List bol obvinený z toho, že  Aleister Crowley je vo Viedni.  Tak ako Lanz, aj List bol okultista, napísal niekoľko kního o magických princípoch rúnových písmen (z ktorých vybral symbol SS). V roku bol  List demaskovaný ako vodca pokrvného bratstva, ktoré skĺzlo do sexuálnej perverzie a nahradilo swastiku krížom.  . Nacisti si Listove okultné teórie a výskum zapožičali. Takisto sformoval elitné okultné bratstvo zvané  Armanen Order, ku ktorému možno patril aj sám Hitler. (Waite)

Podľa  www.piney.com