Pripomíname si: Kým prišiel November, alebo Proces s tzv. Bratislavskou päťkou

1139

Milí priatelia, ako sme vám sľúbili, prinášame viacero už dnes málo alebo pre mnohých ľudí vôbec neznámych informácií o roku 1989, najmä o jeho druhej polovici, teda od augusta do tzv. nežnej revolúcie v novembri 1989.  Informácie sú v podobe záznamov vysielania Rádia Slobodná Európa a Hlas Ameriky, s ktorými sme viacerí v tzv. disente – odpore režimu – spolupracovali.

Náš výber záznamov sa sústreďuje na proces s tzv. „Bratislavskou päťkou“, (Dr. Ján Čarnogurský a spol.)  od 14. augusta 1989 až do konca socializmu v ČSSR. .  Trestné stíhanie bolo vedené na základe listu vláde Slovenskej republiky, v ktorom sme piati signatári oznámili uctenie si pamiatky obetí invázie okupačných vojsk do ČSSR zo dňa 21. augusta 1968.  Akcia bola súčasťou nášho Hnutia za občiansku slobodu, ktoré vzniklo v októbri 1988 ako celoštátne hnutie.

Spolu s informáciami o tomto procese si môžete vypočuť viacero súvislostí okolo vtedajšieho politického vývoja, a tieto informácie vám azda pomôžu osvetliť viaceré udalosti. Prajeme vám zaujímavé počúvanie. 

Anton Selecký

V šoku invázie –  – 21. august 1968

 

 

 

 

 

 

 

 

Danka-Košanová-210x300

21.Aagust1-218x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danka Košanová, obeť invázie 21. augusta 1968

anton-hlinkaAnton Hlinka, Mníchov   

Hana Ponická na Bradle 1989

Alexander Dubček

A.-Selecký-po-oslobodzujúcom-rozsudku-208x300

A.Selecký po získaní slobody

14. novembra 1989

Ján-Čarnogurský-vo-väzbe-fotil-JUDR.-Bohm3

 

 

 

 

 

 

Ján Čarnogurský vo väzbe (Justičný palác, september 1989)

 

Prof. Kusý a spol. po oslobodzujúcom rozsudku

PO-rozsudku-dolu-H.Ponická-za-ňou-M.-Kusý-a-A.-Selecký--300x200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred-Justičným-palácom-počas-procesu1-1024x644

 

Pred Justičným palácom

počas procesu

Ján Čarnogurský 

na lavici obžalovaných

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vysielania Hlasu Ameriky a Rádia Slobodná Európa  (august – november 1989)    August 1989                                       

1. Vyhlásenie Václava Havla

2.List Bratislavskej Päťky Úradu Vlády

3.Charta 77 a august 1989

4.Několit Vět a August 1989

5.Vyhlásenie ZSSR k augustu

6.Reportáž august 1989 A. Selecký

7.Praha 21august 1989

8.Sv.omša za obete augusta 1968

9.List spisovateľov a umelcov na obranu BP

10.Púte leto 1989

 

September 1989

1.ListAlexandra Dubčeka a spol. Husákovi

2.List Milana Šimečku Gorbačovovi

3.Situácia na Slovensku Cirkev

4.Hana Ponická – pripomienky k vyšetrovaniu

5.Cirkev na Slovensku

6.Telefonát A.Selecký a H.Ponická do RSE

7.Ukončenie vyšetrovnia Bratislavskej päťky1

8.Uzatvorenie vyšetrovania2

9.List Hany Ponickej Hlasu Ameriky10.

10.List z USA na podporu Bratislavskej päťky

11.Bratislavská Päťka – zmena trestnej kvalifikácie

12.Několik vět

 

Október 1989

1.Anton Selecký – vývoj procesu1

2.Anton Selecký – vývoj procesu2

3.Stíhanie Pátra Javorského

4.Ján Čarnoruský interview (Radomír Malý)

5.List Jána Čarnogurského z väzenia

 

November 1989

1.Marta Čarnogurská,Hlas Ameriky

2.Rozhovor s Václavom Malým, HA

3.Pád berlínskeho múru

4.Dr. Milan Šimečka, HA ( Berlín)

5.Otázka na ČSSR

6.Súd s Bratislavskou päťkou 1

7.Súd s Bratislavskou päťkou 2

REPRÍZA: NA BREHU NOVEMBRA