Aktuálne: Eucharistický zázrak v Mexiku – stelesnenie lásky Panny Márie

25783
V stredu 24. júla 2013 sa udial eucharistický zázrak v meste Guadalajara, (Mexiko) 

“Je to čas veľkého požehnania pre našu komunitu i pre celý svet” povedal kňaz José Dolores Castellanos Gudiño na jav, ktorý nastal v jeho farnosti po tom, ako z konsekrovanej hostie vyprýštila krv.

Pomedzi piesne, tlieskanie a slzy, stoja dlhé fronty ľudí, ktorí s  mobilnými telefónmi chcú zachytiť prítomný okamih; tisíce verných katolíkov i ateistov čakajú v kostole Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa nachádza v Jardines Colonia de la Paz v Guadalajara, Mexiko.

Čakajú, aby boli svedkami toho, čo nazývame božia udalosť alebo zázrak.

Záblesk a hlas; bolo to o 12.00 hodine na poludnie, v hodine, kedy miestny pán farár si konal svoju dennú modlitbu kľačiac pred Najsvätejšou Sviatosťou, keď náhle zbadal záblesk a počul hlas, ktorý mu dal určité pokyny:

“Rozozvuč zvony nech sa vyleje požehnanie na tých, ktorí sú tu prítomní po celý deň. Vezmite Bohostánok z kaplnky, ktorá je pre súkromnú adoráciu a preneste ho na oltár v hlavnom kostole. Neotvárajte tabernákulum až do tretej popoludní. Nie teda skôr. Bude tam zázrak v Eucharistii; udeje sa zázrak, ktorý bude nazývaný “Zázrak Eucharistie – stelesnenie lásky Panny Márie, našej Matky a Pani.” 

Potom mu hlas povedal, aby to oznámil “apoštolom” (kňazom) a aby im to poslúžilo na ich obrátenie a aby sa všetky duše naplnili požehnaním.

Otec Lolo to hneď farníkom rozpovedal. Dodal, že sa od nadšenia nezdržal, aby neodpovedal tomu naliehajúcemu hlasu slová: “Môj Pane, som tvojím služobníkom, staň sa tvoja vôľa.”

Zlomeným hlasom od dojatia a toľkých emócií kňaz ledva pokračuje rozpránie o tom, čo sa stalo:

bohostanok“Urobil som, ako mi bolo nariadené. Požiadal som prítomných, aby pootvárali dvere kostola dokorán. Bolo asi 14.30. Tiež som aj prikázal, aby rozozvučali zvony.

Z našej malej kaplnky, určenej na osobnú modlitbu, som vzal malý, skromný drevený Svätostánok a preniesol ho na hlavný oltár do kostola.

Tiež som šiel urobiť s Najsvätejšou Sviatosťou to, ako mi bolo nariadené.

Pred treťou hodinou popoludní sa ľudia zhromaždili, aby sa pomodlili pobožnosť k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

 

O tretej som vyšiel otvoriť Bohostánok  a konsekrovaná Hostia nášho Pána Ježiša Krista sa tam kúpala v krvi.”

Zdroj: Radiodoxa.com

V roku 2004 sa v tom istom meste konal 48. mezinárodný Eucharistický kongres za účasti tisícov ľudí z celého sveta.

http://modlitba.sk/?p=5726