8. september: Cirkevný sviatok Narodenie Panny Márie

2342

Dieťa Mária

Citát:  „Zdvihni, Mária, zo svojej kolísky svoju nežnú ručičku a udeľ všetkým svoje sväté požehnanie.“  (sv. Bartolomea  Capitanio)

Výnimočná  socha * Uzdravenia  a milosti*  Cirkev a Dieťa Mária *  Matka Božia ako úsvit ľudstva

Historický pôvod úcty narodenia Panny Márie je zahalený tajomstvom a stále málo známy.  Nie náhodou sa tento sviatok na východe volá „Narodenie Božej Matky“. 

V dievčatku, ktoré sa narodilo, uznáva liturgia začiatok dejín spásy. Do tohto narodenia je vložený Boží plán, ktorý privedie ku spáse a víťazstvu večného života nad smrťou.  Neplodná Anna porodila Božiu dcéru, ktorá bude Božím príbytkom, súvisí s obnovou sveta a je nositeľkou milostí pre všetky stvorenia.

https://www.magnificat.sk/8-september-cirkevny-sviatok-narodenie-panny-marie/