Aktuálne: Ukrajina – fašistické metódy „európskej“ civilizácie, Quo vadis, pápež František?

720

Čudná to politika. USA  Šíria „demokraciu“ ohňom a mečom, a z ustálených a fungujúcich režimov vyrábajú  rozbité, chaotické a vojnové zóny, pre EÚ je zase akákoľvek  zámienka dobrá, resp si ju vyrobí sama, aby šírila svoje impérium za každú cenu. To, že  pritom vlastnú európsku kultúru a civilizáciu zvrháva na úroveň barbarov, ju už nezaujíma.  Účel svätí prostriedky, resp. rozdeľ a panuj… 

Podľa všetkého má istý „generálny štáb“  Nového svetového poriadku  rozpracovanú každú krajinu možno 500 rokov ďaleko do histórie, a z tejto histórie, na ktorej si naštudovali všetko, čo sa v danej krajine – národe – odohralo, na čo sú ľudia citliví a čo si akosi odovzdávajú z generácie na generáciu, to potom poľahky  opäť  vyvolajú osvedčeným mechanizmom.   Pred 10 rokmi som sa dozvedel, že aj generálny štáb slovenskej armády takto hodnotil Slovensko a konštatoval, že Slovensko  je na podobné scenáre na tom ešte „lepšie“ ako Kosovo. Nuž, pekná perspektíva.  Preto si dávajme pozor na akýkoľvek druh rozoštvávania, ktoré „oni“ môžu spustiť v ktorúkoľvek vhodnú chvíľu.  Anton Selecký

Ruská duma projednává nálezy masových hrobů civilních obyvatel pod Doněckem na území šachty «Kommunar». Tento prostor byl donedávna pod kontrolou Ukrajinské armády a Národní gardy. Hroby s mělce zahrabanými těly odkryli psi. Při exhumaci prvních těl bylo zjištěno, že se jedná o mladé ženy, které byly znásilněny, mučeny, svázány a zastřeleny. Jedna z žen byla těhotná. Exhumace pokračují.

Zdroj: http://www.1tv.ru/news/social/268279

 Vojáky, kteří páchají takové odporné zvěrstva, chce vláda ČR léčit v našich nemocnicích, za naše peníze. Neuvěřitelné.

*****************

Pápež František prvýkrát sobášil, neodmietol ani rozvedených  (!)

 VATIKÁN – Pápež František prvýkrát vo funkcii viedol svadobný obrad. V Chráme sv. Petra sobášil dvadsať párov z Ríma. Medzi vybranými dvojicami sa našli i takí, ktorí spolu už žijú či majú deti. Podľa rímskej diecézy sú to páry ako všetky ostatné.

Ženíchovi z jedného páru cirkev najskôr zväzok zrušila. Jeho vyvolená má z predošlého vzťahu dcéru, ktorú porodila mimo manželstva. Pápež sobášil aj pár, v ktorom je jeden z partnerov rozvedený.  Rímske vikárstvo vybralo páry z poverenia Františka tak, aby predstavovali reprezentatívnu vzorku dnešnej doby (!)  Tak čo – nabudúce už aj s homosexuálmi? 

Čo nám prinesie nasledujúca Synoda?  (Od 5. – 19. októbra 2014) , aké prekvapenia?  

9schneiderKríza Cirkvi 

„Cirkev sa nachádza vo svojej štvrtej veľkej kríze porovnateľnej s výzvou arianzimu v 4. storočí. Predstavitelia prúdu v Cirkvi zameraného na človeka spoločne s novopohanstvom ženú Cirkev do rozkolu.“

Povedal to Mons. Atanáz Schneider (na obr.)  pomocný biskup Arcibiskupstva Astana v Kazachstane, v interview počas pobytu vo Veľkej Británii.

Biskup hovorí, že súčasná kríza sa začala už pred 50 rokmi. Odvtedy antropocentrická agenda pomaly získava v Cirkvi vplyv. Hoci požiadavka po  „zmenách“ vychádza z veľkej časti z protikresťanských médií, laici aj klérus tieto vplyvy vnášajú do Cirkvi.

„Cirkev je kristocentrická“, zdôraznil biskup Schneider. „Ak sa človek sám v Cirkvi, v liturgii stavia do centra a chce zmeniť Bohom zjavenú pravdu, je to do hĺbky zlé.“Biskup vidí prichádzať na Cirkev rozkol, ktorý bude prebiehať v línii  antropocentricky – kristocentricky. To povedie k obnove Cirkvi. No predtým Cirkev upadne ešte hlbšie do krízy. Heretici však nezostanú v Cirkvi natrvalo. Učiteľský úrad Cirkvi uverejní jasné rozhodnutie z pozície náuky, ktoré zakáže ničivé vnášanie novopohanských ideí do Cirkvi.

„Zaobchádzanie s Eucharistiou stojí v centre tejto krízy. Eucharistia je srdcom Cirkvi.“  Napriek tomu sa pomocný biskup Schneider budúcnosti neobáva:„Cirkev je Cirkvou Krista. Kristus je pravou Hlavou Cirkvi. Dušou Cirkvi je Duch Svätý. A ten je mocný,“ zdôraznil biskup na záver. –zg-

Znamenia

9dvojstlpPred varovaním z Garabandalu sa má konať dôležitá synoda. Potvrdzuje to teraz aj matka Mária de las Nieves Garcia, ktorá bola predstavenou Vyššej školy v Burgose, kde Conchita študovala v rokoch 1966 až 1967.

9dvojstlplGarabandal je v prvom o Najsvätejšej Eucharistii, a ak bola predpovedaná dôležitá synoda hlavnej vizionárke v Garabandale ako znamenie pred varovaním, nebude prekvapovať, že táto synoda by sa tiež mohla týkať Eucharistie. Panna Mária o nej hovorila ako o synode, ktorá by mohla spôsobiť schizmu.

Mary Loli povedala, že krátko pred Varovaním sa bude konať pozoruhodná synoda. Inokedy zasa povedala kňazovi, že sa to stane v párny rok. Hovorí sa, že zázrak sa udeje vo veľkonočnom období.

Ak Panna Mária označila synodu pred varovaním, musel byť na to dobrý dôvod. Pred predpovedanými udalosťami má byť tiež schizma, cesta pápeža do Moskvy, ako aj invázia (alebo vojna) v ktorej komunizmus zohrá veľkú úlohu, čo spôsobí nové prenasledovanie Cirkvi. Dokonca aj pápež sa bude musieť skrývať ako každý iný veriaci. Teda znamenia pred varovaním sú:

  1. Synoda  2. Schizma  3. Vojna s inváziou a prenasledovanie.   4.  Pápež v Moskve  5. Varovanie

Obr.  Panna Mária škaupliarska ,   Miesto zjavení v Garabandale obohnali ochrannou ohradou.  Že by sa  sa niečo malo udiať? 

„Zasvätenie“ národa

Jedinečná možnosť, zasvätiť Slovenský národ Sedembolestnej Panne Márii sa naskytla na jej slovenský štátny sviatok dňa 15. Septembra 2014. Týmto sviatkom vlastne vyvrcholil rok Sedembolestnej Panny Márie, vyhlásený konferenciou biskupov Slovenska v roku 2013.   Ako sme už uviedli, Panna Mária zvlášť vyznamenáva náš národ svojou starostlivosťou a Ona sama odporúča zasvätenie sa Jej ako jedinú možnosť duchovného prežitia v tejto dobe.

Niekoľko mesiacov sa na Slovensku v cirkevných kruhoch viedla diskusia o význame tohto aktu  ohľadne formulácie.   „Zasvätenie sa“ bolo nahradené slovom „zverenie.“

Nevieme, či práve toto je mimoriadne dôležitý prvok v súčasnej kritickej situácii sveta, Slovenska a dá sa povedať, že aj Katolíckej Cirkvi. Tak či onak,  Mons. Stanislav Zvolenský 3x pred samotným aktom pred 50 000 prítomnými pútnikmi  ohlásil  prečítanie textu „zasvätenia sa.“  Ľud predčítal „zverenie.“

Vzhľadom na neblahé skúsenosti minulosti, kedy napríklad Panna Mária vo Fatime výslovne žiadala zasvätiť Rusko Jej Nepoškvrnenému Srdcu, a zároveň ohlásila svetové kataklizmy, keď sa tak nestane, sa dnes zdá, akoby nebezpečné slovíčkárenie bolo dôležitejšie ako osud nášho národa,  ktorý má v dejinách len túto jedinú ochranu a záštitu. A tak sme pravdepodobne zažili deň veľkej premárnenej šance, a zdá sa, že v tejto „disciplíne“ sme takmer majstri.

Môžeme len konštatovať, že či už prebehlo zasvätenie či zverenie sa, Panna Mária určite tento národ neopustí. Avšak naši predstavitelia pokojne mohli touto „prešmyčkou“ vypustiť z fľaše džina, s ktorým budeme čo mať zrejme do činenia. Posolstvo o pohrome na Slovensku z Litmanovej totiž nebolo zrušené, a čas, v ktorom ho môžeme ovplyvniť svojimi modlitbami, nevieme či ešte potrvá.  Naďalej sa však zasväcujme, v spoločenstvách či  individuálne, modlime sa Magnificat a nestále volajme:   Panna Mária Sedembolestná, Patrónka Slovenska, oroduj za nás!  

Celý Tvoj

Totus Tuus –  Celý Tvoj – to bolo heslo nášho svätého pápeža Jána Pavla II.  CELÝ Tvoj. Nielen niekedy, nielen na polovicu alebo štvrtinu, ale CELÝ. A vždy. Toto Celý Tvoj nie je len prehlásenie, chvíľková zbožnosť, alebo logo na tričku.  Toto Celý Tvoj je doslovné odovzdanie svojho života Márii. Svojich plánov, svojich myšlienok, svojej minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Svojich pádov i úspechov, svojich radosti i sklamaní. Aj svojich spolubratov, rodiny, príbuzných. Ale najmä svojich ovečiek, ak hovoríme o pastieroch.

Prišlo mi toto všetko na um, keď sme prežívali  „zverenie sa“ slovenského národa v Šaštíne našej Sedembolestnej Patrónke. Neviem, ako to kto pochopil. Mne pripadá slovo „zverenie sa“ akési jednosmerné.  Zverujem svoje dieťa opatrovateľke, zverujem svoj štát volenému politikovi, zverujem svoje peniaze banke. Zasvätenie je obojsmerné. Nielen odovzdávam, ale aj prijímam – súhlas k  aktivite, dávam k dispozícii svoje sily, svoj um,  stávam sa živým apoštolom a spolupracovníkom Márie.

Zasvätenie sa nie je niečo, čo hodím niekomu na krk.  Zasvätenie sa je zodpovednosť a záväzok. Zasvätenie je dať sa niekomu „napospas“.  V prípade zasvätenia sa Panne Márii ide o vydanie sa záchrane.  Verme, že Slovenský národ to cíti takto. Bez ohľadu na formulky . A že Slováci si na sviatok svojej Sedembolestnej Patrónky zopakovali slová Jána Pavla II.:  Celý Tvoj.  A preto sa zasväcujme, nielen slovami, ale každodenným odovzdávaním celého svojho ja, svojho času a svojho života Márii.  Pretože  Nepoškvrnená Čistota na Hore Zvir povedala:  „Iba takto môžete duchovne prežiť…“     Anton Selecký

KINO: Exorcista