Litmanovské zvesti

590

Milí priatelia, ponúkame vám tohtoročné prvé číslo občasníka Litmanovské zvesti, ktorých autorom je rektor chrámu Nepoškvrneného Počatia Panny Márie na hore Zvir,  ThDr. Ing.Vasil KINDJA, PhD.

zvesti14_Stránka_1

zvesti14_Stránka_2

zvesti14_Stránka_3

zvesti14_Stránka_4

zvesti14_Stránka_5

zvesti14_Stránka_6
************************************************************************************************

www.horazvir.sk

Kontakty

Duchovný správca Hory Zvir:
Mgr. Marcel Pisio
e-mail: marcelpisio@gmail.com
Tel.: + 421/911 811 272 + 421/911 811 272
Litmanová , 065 31 pošta Jarabina
Rektor chrámu a kaplnky Nepoškvrneného Počatia – Hora Zvir:
ThDr. Ing. Vasil Kindja, PhD.
e-mail: vkindja@gmail.com
Tel.: + 421/903 982 057
Litmanová 217, 065 31 pošta Jarabina
Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Litmanová č. 10
065 31 Litmanová
Správca farnosti:
Mgr. Rastislav Janičko
Tel.: + 421/52/4367 105 alebo + 421/911 912 643
Číslo účtu: 5031407797/0900
e-mail: litmanova@grkatpo.sk 

Informačné centrum hory Zvir- možnosť nahlásenia púte na horu a získania bližších informácií 
Tel.: 0903 982 828