Medžugorie: Marija Pavlovič Lunetti pre chorvátsku TV

659

LibanonMarija2Vianočné zjavenie Gospy 2012 v Medžugorí  s malým Ježiškom bolo dosť nezvyčajné, pretože malý Ježiš sám prehovoril a povedal:

Ja som váš pokoj, žite moje prikázania“ .

Panna Mária tentoraz svoje mesačné posolstvo prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej nedala.

Na toto všetko sa pýtala Marije chorvátska televízia, ktorá navštívila Medžugorie.