Zjavenie Kráľovnej pomoci, Dechtice, 9. júna 2013: Zraňuje ma nedôvera…

573

simona2S Pannou Máriou som sa na začiatku modlila Otče náš a Sláva Otcu za dar pevnej a živej viery pre všetky národy.
Potom som Panne Márii zverovala predovšetkým všetkých prítomných ľudí,
ich srdcia a všetko, čo ich napĺňa, všetky rodiny. Celú sv. Cirkev,
našich kňazov a prosila som Ducha Svätého, aby zapaľoval v našich
srdciach lásku ku sv. Cirkvi, aby sme sa za ňu vrúcne modlili, aby
Duch Svätý zjednocoval naše srdcia, že by sme všetci verne kráčali za Ježišom.
Potom som sa s Pannou Máriou modlila modlitbu za rodiny.
Po tejto modlitbe mi Panna Mária povedala:“Ďakujem vám za vaše
modlitby za mojich milovaných synov. Nosím ich hlboko vo svojom srdci 
a milujem ich láskou, akou žiadna matka nemiluje svoje dieťa. Avšak zraňuje ma ich nedôvera v moju lásku. Môj Syn ich zveril môjmu srdcu,  aby som ich chránila a sprevádzala, a Ja ich chránim s veľkou láskou, lebo viem, ako ich miluje On. Preto prosím, modlite sa za moju milovanú Cirkev.”
Nakoniec nás Panna Mária žehnala svojím materinským požehnaním.

Simona Árendásová (na obr.) , Dechtice, 9. júna 2013

Zjavenie Panny Márie začalo 14:42 a trvalo do 14:53

Dechtice (28)

*******************************************************************************************

*******************************************************************************************

Dechtice (17)

web

 

 

 

 

 

 

Dechtice (1)
Dechtice (22)

Dechtice (2)

 

Rozhovor c.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereková Beata, Topoľčany 

Vo svojom srdci cítim, že tu v Dechticiach sa zjavuje Panna Mária a verím aj tým deťom, že dostávajú posolstvá. Ja počas zjavenia cítim veľký pokoj, silu a lásku. Veľmi ma to napĺňa v mojom živote, posilňuje v rôznych životných situáciach a preto aj spolu s manželom chodíme na takéto pútnické miesta ako sú  Medžugorie, Litmanová, Lurdy, Fatima, Svätá zem.

Púte sú pre nás milosťou, že cítime Božiu lásku a túto Božiu lásku vyprosujeme pre všetkých v našej rodine, vyprosujeme im obrátenie zdravie a pokoj. Nakoľko doba je náročná a ťažká, Panna Mária nás posilňuje a upevňuje vo viere.

Rozhovor c.2Dano a Helenka Kajanovci a syn Tobias, Liptovský Mikuláš
Dano:  Vieru mi odovzdali rodičia, už ako dieťa som chodil s rodičmi na Turzovku. Táto túžba chodiť na púte mi zostala a vidím, že v tomto materiálnom svete bez Božej pomoci a lásky Panny Márie sa veľmi ťažko žije a preto mi ako rodina tu vieru praktizujeme aj sa spolu modlievame a učíme aj nášho chlapčeka modliť.

Helena: Keď som bola slobodná chodila som do kostola, potom som mala dlhú prestávku, ale vďaka môjmu manželovi, on ma naspäť priviedol k viere a keď ideme na púť sa modlíme celú cestu a je to pre nás taký plnohodnotný duchovný deň. Je to deň v ktorom načerpáme veľa sily, pokoja a radosti. Dali sme si také predsavzatie, že si urobíme pobožnosť 7 nedieľ, aby sme sa upevnili vo viere a vyprosili veľa milosti aj pre našich blízkych.

Litánie ku Kristovi Veľkňazovi