Aktualizované: Zjavenie Kráľovnej pomoci – Dechtice, 3. januára 2016, Ako to je dnes v Cirkvi

556

 

Nový film (12).Film_Snímek

*****************************************************************

Dechtice, hora Boričky, 3. januára 2016
Napriek mrazivému počasiu prišlo na prvú nedeľu 3. januára 2016 množstvo pútnikov, tentoraz to boli aj pútnici z krajín stredného východu, žijúci vo Viedni. Jozef  Danko všetkých privítal príhovorom, v ktorom mimo iné povedal:
Milí pútnici, sme na prahu Nového občianskeho roka a chcem vás na tomto mieste srdečne privítať a zaželať požehnaný a milostiplný rok…


Sv. Terezka z Lisieux: Žiť z lásky

VIDEO: Zakázaná Vianočná reklama

Zakázané reklamy nie sú dnes ničím výnimočným. Väčšinou ide o príliš násilné spoty a videá s nevhodným sexuálnym podtónom. Nasledujúca reklama sa „previnila“ trocha iným spôsobom.

Týždeň pred Vianocami je zvláštnym obdobím nielen v domácnostiach, obchodoch, či v televízii. Na špeciálny režim sú nastavené aj mnohé kiná po celom svete. Pred premietaním divákom púšťajú vianočne ladené reklamy. Jednou z nich mala byť aj reklama s dieťaťom na deke a dvoma rodičmi, ktorí kľačali pri ňom.  Spoločnosť DCM (Digital Cinema Media), ktorá má na starosti dodávanie reklamných spotov do kinosál, ho však odmietla zaradiť do obehu. Dôvod stopky? Bola „príliš náboženská“.

„Na predvianočnom zhromaždení sme sa jednohlasne zhodli na tom, že vysielanie tohoto reklamného spotu neschválime,“ vyjadrili sa ľudia z vedenia spoločnosti. DCM pritom predáva vysielací čas na reklamy s alkoholom a drsnými akčnými hrami, ktoré si bez problémov môžu zhliadnuť aj deti.

Dávame vám príležitosť na to, aby ste si túto „príliš náboženskú reklamu“, ktorá sa snažila zatlačiť do úzadia Santov a dedov mrázov, zhliadli:

Ako to vyzerá so súčasnou „vierou“

Evanjelizácia Novus ordo (?)

http://www.tedeum.cz/2016/01/11/vennari-ale-ktery-presne-vyrok-je-hereticky-k-papezovu-videu/

**************************************************************************

„Choďte do celého sveta a kážte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16,15)

„Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.“(2. list Timotejovi, 4,2-4)

bill