Z najnovšieho prekladu Biblie v USA sa meno Krista vytratilo

366

V novom preklade Svätého písma do anglického jazyka The Voice (Hlas, Slovo) niet už ani stopy po zvyčajnej kresťanskej terminológii. Zostavitelia to vysvetlili nasledovne. Tvrdia, že pretlmočili text „pre ľudí, ktorí Bibliu takmer nepoznajú, alebo vôbec nie, a odvykli si už dnes na ustálenú kresťanskú terminológiu, staré podobenstvá a obrazy,“ ako sa toto tvrdenie cituje na stránkach www. regions.ru. Preto aj meno Kristus figuruje v preklade ako Pomazaný, podľa presného významu židovského slova Mesiáš, ale aj gréckeho úzusu Kristus, Christos. Boží syn sa z nového prekladu vytratil ako Kristus, ale vystupuje aj pod menami Kráľ osloboditeľ, the liberating king, anjel, posol, zvestovateľ, odkazovač správ, messenger a takisto apoštol, vyslanec, emisár, čiže emissary, čo vyjadruje priamy zmysel slov v gréckych cirkevných predlohách.

David  Capes, vedúci redakcie prekladu, je presvedčený, že takáto textová adaptácia sa stáva oveľa prijateľnejšia pre potreby dnešných Američanov, keďže, ako hovorí, mnohí síce roky navštevujú kostoly, ale napriek tomu absolútne im uniká, že Kristus je v skutočnosi najmä symbol, titul a overená značka. „Mnohí veriaci tápu vo vierouke a na základe tradičných predstáv laickej verejnosti si stále dokonca myslia si, že Ježiš je krstné meno a Kristus, Xristos zasa len priezvisko.“ Prekladateľský tím vypustil pri spracovaní kanonizovaného svätého textu úvodzovky v citáciách ako napríklad „i tak riekol“, „povedali“, čím po formálnej literárnej stránke plynie textové rozprávanie akoby v divadelnej hre alebo scenári.

http://duhovnik.com/node/5049

 „Modlitby“ za prijatie  potratov – teda zabíjania

Vedúci predstavitelia kvázyduchovenstva z Výboru plánovaného rodičovstva sa rozhodli k 40-dennej modlitbe s rozjímaním  o interupciách ako protest voči kresťanskému programu 40 dní života, ktorý aborty kritizuje ako zabíjanie detí. Šéfovia niektorých sektárskych spoločenstiev z okruhu Humboltd v severnej Kalifornii iniciovali hnutie Za právo výberu a od 18. marca do 27 apríla organizujú stretnutia na podporu takzvanej Reprodukčnej spravodlivosti. Títo „duchovní“ sa „modlia“ za lekárov,  za pôrodníkov, atmosféru „dobroprajnosti“ vo všetkých kompetentných úradoch a inštitúciách, ktoré majú v popise práce umelé prerušenie tehotenstva. Hnutie duchovných za právo výberu demonštratívne participuje práve na 40-dennom manifestačnom kresťanskom podujatí výboru Plánovaného rodičovstva. Odbojné sektárske hnutie našlo odozvu medzi lídrami duchovenstva z formácie Spojených metodistov, Biskupskej cirkvi, zástancov Reformovaného judaizmu a Unitariánskej-univerzalistickej cirkvi.  Po ukončení 40-denného modlitebného maratónu za legalizáciu potratov sa skupina aktivistov stretla na spoločnom mítingu v miestnej modlitebni zlúčených metodistov.

http://duhovnik.com/node/5050