Vladyka Mons. Cyril Vasiľ v Šaštíne: Dnes je potrebná odvaha!

627

Šaštín 15. septembra (TK KBS) Do Národnej svätyne Baziliky Sedembolestnej Panny Márie dnes prišlo z celého Slovenska viac ako 30 000 pútnikov. Uskutočnila sa tu tradičná národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Jej vyvrcholením bola svätá omša, ktorú za prítomnosti slovenských biskupov celebroval arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

vasilerb„Vybrali sme si obraz stojacej matky pod krížom alebo držiacej syna v náručí,“ zdôraznil arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ počas homílie na národnej púti v Šaštíne pri úvahe, koho za patróna si vybral slovenský národ. „Náručie matky bolo vždy privilegovaným miestom“. Kazateľ poukázal tiež na vlastnosti súcitu, spolucítenia a vžitia do situácie iného, nad ktorými môžeme premýšľať dnešný sviatok. „Ich rozvíjanie nás robí lepšími, ich potláčanie nás mrzačí.“

Vladyka poukázal v tejto súvislosti na nezmyselnosť vojen a na nedostatočnú úctu k životu, týkajúcu sa najmä potratov a eutanázie. Zdôraznil, že „dnes je potrebná odvaha, neslobodno mlčať! Sme svedkami ničenia ľudských životov.“ Arcibiskup poukázal tiež na to, „že Mária drží v náručí svoje dieťa, ale má v ňom miesto aj pre nenarodené deti!“

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130915002

vasilP. Cyril Vasiľ, SJ  (biskupské heslo – Stále pripravený)

Narodil sa  10. apríla 1965 v Košiciach. Pochádza z rodiny gréckokatolíckeho kňaza a  jeho starší brat Michal je tiež gréckokatolíckym kňazom – protopresbyterom.  Svoju mladosť prežíval v obci Nižný Čaj a neskôr Zdoba, kde bol jeho otec duchovným správcom farnosti. Gymnázium vyštudoval v Košiciach na Kováčskej ulici 28, kde aj úspešne maturoval. Po maturite počúvol volanie Ježiša Krista k duchovnému stavu.

Teologické štúdiá absolvoval na CMBF v Bratislave v rokoch 1982-87. Na fakulte sa ešte výraznejšie prejavili jeho osobné dary a schopnosti. Vysvätený za kňaza bol 14. júna 1987 v Prešove rukopoložením križevackého vladyku Slavomíra Miklovša, keďže v tom čase Gréckokatolícka cirkev vlastného biskupa nemala.

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/konferencia-biskupov-slovenska/p/biskupi/i/slovenski-biskupi-v-zahranici/c/mons-cyril-vasil