Video: Experiment, alebo – vyhnanie Krista z chrámu

189

Milí priatelia, pred niekoľkými dňami sme priniesli správu o pripravovanom vystúpení cimbalovej kapely v bratislavskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa.  Prinášame vám teraz krátky záznam  z tohto „koncertu“.   Pamätám sa, ako sme boli v roku 2004 presviedčaní – a to aj samotnou našou hierarchiou – že máme vstúpiť do Európskej Únie, pretože ju máme „evanjelizovať“ a priniesť jej Krista. Nuž sme tam vstúpili.

Dnes už veľmi necestujeme von, skôr sa tlačíme pod náporom všelijakých multikultúrnych atakov a naše vlastné kostoly sú  po väčšinu dňa pozamykané –  pre istotu.

Navyše – zrejme pod plazivým vplyvom „reforiem“ a „ľudovosti“  sa kostoly otvárajú – ale komu?

*************************************************************************************

Upravujem text po vysvetlení pátrov jezuitov, ktorí požiadali aj o odstránenie predmetného videa,  čo sme previedli,   keďže naším cieľom nie je  napádať Cirkev, a to sme ani nemali v úmysle.  Predmetom tohto článku a videa bola kritika  udalosti, ktorá  sa stala v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa 19. apríla 2012. Po ozrejmení situácie, podľa ktorej došlo ku komunikačným nedorozumeniam, vyplýva, že ani z jednej strany zúčastnených nebol úmysel  poškodiť úctu k Spasiteľovi alebo chrámovému priestoru.

Anton Selecký

„Evanjelizácia“ á la Európska Únia