Veľkonočný pozdrav

511

Milí priatelia, dostali sme toto veľmi pekné prianie ku Veľkonočným sviatkom od manželov Kalvodových. Posúvame ho preto vám všetkým, a zároveň ďakujem tým, ktorí ste nám poslali pozdravy, i samozrejme vám všetkým, milí návštevníci nášho webu doma i v zahraničí.
Želám vám za celý náš kolektív, aby Zmŕtvychvstalý Ježiš, náš Pán a Spasiteľ, priniesol do každého jedného ľudského srdca nádej, radosť a pokoj. Nech vás požehná a obdarí svojimi milosťami!

Anton Selecký

Veľká noc R11 K