Uznanie zjavenia Panny Márie vo Wisconsine (USA)

757

Choď a neboj sa…

GREEN BAY, Wis. (December 8, 2010) – Biskup David Ricken dnes oznámil, že oficiálne schvaľuje mariánske zjavenia v Svätyni Panny Márie dobrej pomoci v Champione. Oznámenie bolo urobené počas špeciálnej omše k sviatku Nepoškvrneného počatia v tej istej svätyni.

Čítajúc dekrét, biskup uviedol: „Prehlasujem s morálnou určitosťou a v súlade s nariadeniami Cirkvi, že udalosti, zjavenia a posolstvá dané vizionárke Adele Brise v októbri 1859 vykazujú známky nadprirodzeného charakteru a týmto označujem zjavenia za hodné viery, hoci nie povinnej, kresťanských veriacich.“

Dnešná deklarácia robí toto miesto prvý a jediným miestom s odsúhlaseným zjavením na území USA.  V októbri 1859 sa Panna Mária trikrát zjavila mladej belgickej imigrantke Adele Brisovej. Brisová uviedla, že Panna Mária oblečená v bielom sa predstavila ako Kráľovná Neba, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov. Požiadala o modlitby za hriešnikov ako aj o vyučovanie detí tomu, čo potrebujú k spáse. Panna Mária zakončila zjavenia slovami „Choď a neboj sa ničoho, ja ti pomôžem.“

Púte sa tu konali od roku 1859 za účelom poďakovania Ježišovi a prosieb o zásah Panny Márie dobrej pomoci.  Adele Briseová začala zhromažďovať miestne deti a učila ich ako sa modliť, robiť znak kríža, rozdávať lásku, ďakovať Bohu a velebiť Ho. Založila katolícku školu a založila františkánsku ženskú rehoľu tretieho rádu.  151-ročná história svätyne obsahuje mnohé svedectvá vyslyšaných modlitieb, obrátení a uzdravení.

V roku 1871 vypukol v okolí požiar, územie zasvätené Panne Márii však zostalo nedotknuté . Verí sa, že je to vďaka modlitebnej vigílii, ktorú zorganizovala vizionárka Adela Brisová .

http://www.gbdioc.org/newsevents/news/857-worthy-of-belief.html

Udalosti vo Wisconsine

V októbri 1859 Adele Brise tvrdila, že k nej prehovorila Panna Mária a povedala jej , aby učila deti Božiemu Slovu. Na mieste zjavenia stojí svätyňa Panny Márie dobrej pomoci, ktorá zabezpečila jej nasledovateľov.

“Biskup David Ricken inicioval skúmanie v januári 2009. Vymenoval komisiu na skúmanie historických dokumentov a vypracovanie odporúčaní. “, hovorí o. John Doerfler.  Doerfler tiež hovorí, že ak Ricken skonštatuje, že sú dôvody na uznanie pravosti zjavenia, stane sa Champion  jediným miestom s odsúhlaseným zjavením v celých USA.

Výsledok rozhodnutia však pútnikov veľmi neovplyvní. „Nemalo to na ľudí vplyv 150 rokov a to čo tu ľudia cítia, sa nezmení ani ďalších 150 rokov, nech bude výsledok akýkoľvek.“, hovorí úprimne, hoci nie práve diplomaticky pútnik. Zaujímavé je, že „sestra Adela“ bola veľmi zbožná osoba, ktorá žila rehoľníckym životom bez toho, aby sa pripojila k nejakému rádu.

Stretnutie Adely s Pannou Máriou sa uskutočnilo nasledovne:

V Božom mene kto si a čo odo mňa chceš?“, spýtala sa Adela.

Som Kráľovná Neba, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov a želám si, aby si robila to isté. Ráno si bola na svätom Prijímaní a to je dobre. Ale musíš robiť viac. Urob generálnu spoveď a ponúkni Prijímanie za obrátenie hriešnikov. Ak sa neobrátia a nebudú robiť pokánie, môj Syn ich bude musieť potrestať.“

Adela kto je to?“, spýtala sa jedna zo žien . „Ó, prečo ju nemôžeme vidieť tak ako ty…“ , zavzlykala druhá.

“Kľaknite si.“, povedala Adela. “Pani povedala, že je kráľovná Neba.“ Panna Mária sa na nich s láskavo pozrela a povedala „Blahoslavení tí, čo veria aj keď nevidia. Čo tu márnite čas, kým vaši spoločníci pracujú na vinici môjho Syna?“

“ Čo viac môžem urobiť, drahá Pani?“, spýtala sa v citovom pohnutí Adela.

Zhromaždi deti tejto divokej krajiny a uč ich, čo je potrebné ku spáse.“

O 12 rokov neskôr, 7-8. októbra 1871 práve tu vypukli najničivejšie požiare v americkej histórii, pri ktorých zahynulo do 2500 ľudí a ktoré spôsobili obrovské materiálne škody.

Požiare pálili všetko obrovskou rýchlosťou a s teplotou vyššou ako v kremačnej peci, čo bolo popísané ako „stena z plameňov, míľu vysoká, 5 míľ široká , rútiaca sa rýchlosťou 100 míľ za hodinu a meniaca piesok na sklo.“

Vyskytovalo sa tu jedno mystérium za druhým. „Veľa bolo povedané o intenzite plameňov , ktoré zničili Peshtigo, Menekaune, Williamsonville, atď. Tieto opisy ale vydávajú len chabý opis toho, čo sa dialo.“, hovorí pozorovateľ. „Horko sa dá prirovnať k plameňu skoncentrovanému v sklárskej píšťale, ale ani toto nevysvetľuje všetky fenomény. Mali sme napríklad zbierku medených mincí z vreciek mŕtveho muža z Peshtigo Sugar Bush. Tieto centy boli čiastočne roztavené, ale doteraz majú zachovaný pôvodný okrúhly tvar, čiastočne sú čitateľné aj písmená. Zvyšné v tom istom vrecku boli úplne roztavené , telo muža však nebolo ani len popálené. Vôbec si to nevieme vysvetliť. Jedine tým, že tornádo a ohne boli sprevádzané nejakým elektrickým fenoménom. „

Adela a ostatní , ktorí hľadali úkryt v kaplnke vybudovanej na spomienku zjavení,  zázračne prežili napriek tomu, že ohne šľahali do všetkých strán. „Celé podsvetie vyliezlo.“, hovoria miestni, ktorým sa zdalo, že prišiel koniec sveta.

Tak ako je fascinujúce samotné zjavenie, či Adelina záchrana, zaujímavý je aj fakt , že do dnešného dňa, napriek početným údajom, napriek moderným prostriedkom a počítačovým modelom nikto nie je schopný vysvetliť, kde a ako tento holokaust vypukol.

Objavili sa špekulácie, že dlhodobo suché počasie a popadané suché listy zapríčinili na mnohých miestach spontánne vypuknutie požiarov, ktoré sa náhle zmenili na monštrá. Iné zase hovoria o pôsobení bleskov. Iní ju pripisujú kométe s názvom Biela a z nej padajúcim meteoritom. (Kométa je pomenovaná je však po vedcovi s priezviskom von Biela. )

http://www.shrineofourladyofgoodhelp.com/htmPages/g_hst_p1.html

Dokument – dekrét biskupa  Davida Rickena o uznaní zjavenia vo Wisconsine

http://www.gbdioc.org/images/stories/Evangelization_Worship/Shrine/Documents/Shrine-of-Our-Lady-of-Good-Help.pdf