USA: Biskup nariaďuje modlitbu k archanjelovi Michalovi

2841

Springfield, 10.5.2011 (kath.net) 014 340 – John J. Paprocki, biskup Springfieldskej diecézy v Illinois, nariadil, že odteraz sa budú veriaci na konci každej svätej omše po požehnaní modliť modlitbu k sv. archanjelovi Michalovi.  Táto modlitba vzýva ochranu archanjela Michala proti satanovi. (Znenie modlitby – na konci správ. Pozn. red.)

Biskup vysvetľuje: „Musíme spoznať, že satan naozaj existuje a že bude robiť všetko, čo je v jeho moci, aby nás odlákal od nášho cieľa, večného života … s Kristom v jeho kráľovstve.“.

„Jedným z najlepších vychytralých ťahov satana je jeho zavádzanie k presvedčeniu, že neexistuje. Keď neveríme v satana a jeho sily, robí nás to neschopnými odporovať im.  Preto je dobré pripomenúť si modlitbu k sv. archanjelovi Michalovi. Musíme myslieť na to, že po každý raz, keď sa ju modlíme, bojujeme proti našim pravým nepriateľom, teda nie proti sebe, ale proti Zlému a jeho zlým duchom.“

Modlitba pochádza od pápeža Leva XIII. A napísal ju v r. 1886 po latinsky a do r. 1965 sa pravidelne modlila po sv. omši.  A na konci správy je priložená aj ďalšia modlitba:

Sv. Michal archanjel, ty vodca dobrých anjelov, pohliadni na nás, ako stále viac upadáme do tiesní. Boj, ktorý si v nebi začal, zúri od Adama stále ďalej na tejto Zemi. Nachádzame sa v období pred Apokalypsou. Veľký odpad od Boha sa začal. O všemohúcom Stvoriteľovi neba i Zeme sa mlčí, jeho prikázaniami sa pohŕda. Človek podľahol našepkávaniu satana a robí seba najvyšším zákonodarcom a sudcom.

Svätá Cirkev nášho Pána Ježiša Krista je ničená nielen vonkajšími nepriateľmi, ale, čo je ešte oveľa nebezpečnejšie, nepriateľmi vo vnútri. Pánova vinica nesie stopy spustošenia.

Svätý archanjel Michal, vypočuj náš výkrik v núdzi!  Už sotva dokážeme znášať toto rúhanie, túto pýchu, toto vraždenie a potraty, ako aj zbabelosť dobrých. Príď nám na pomoc so svojimi légiami! Vrhni svoju veľkú otázku «Kto je ako Boh?» plamenným písmom ponad horizonty! Ty si padlých anjelov zvrhol z neba do hlbín pekla, vyžeň satanov dym z vnútra Cirkvi!

Svätý archanjel Michal, nielen naše pery, aj naše ruky, naše slzy, naše srdcia volajú k tebe, zhliadni na našu biedu, na našu únavu. Pohliadni na Cirkev v jej bezmocnosti a poníženosti! Keď Izraeliti volali k tebe o pomoc ako k svojmu anjelovi zmluvy, pomohol si im so svojimi anjelmi – ich nepriatelia vás videli ako ohnivé meče a stiahli sa. Či sme my menej ako Izraeliti? Či nie je Cirkev dedička vyvoleného národa, Pánova Nevesta? Či nie sme deti Márie, deti tvojej Kráľovnej?

Svätý archanjel Michal, anjel našej zmluvy, príď k nám s Božou mocou, varuj nás, ochraňuj nás, príď so svojimi légiami, príď nám na pomoc so všetkými nebeskými mocnosťami a ukáž, že vy Boží anjeli, ste mocnejší ako brány pekla. Svätý Michal archanjel, ty si s planúcou horlivosťou zvrhol neposlušných anjelov do priepasti pekla. Vypros nám milosť, aby sme s rovnakou horlivosťou zapálení bojovali proti hroznej nenávisti voči Bohu v našich dňoch, daj  aby sme zasadzovali svoje sily za väčšiu česť a slávu Boha. Amen.