UPOZORNENIE: Ďaľší „oblbovák“ zo strany LGBTI – falošná petícia pod zástavou humanizmu a sekularizmu!

418

Milí priatelia, keďže Stratégia ochrany vraj „ľudských práv“ narazila na úspešný odpor, uchyľujú sa janičiarske slovensko-bruselské lobby k nevídanému klamstvu.  V mene „tradičných slovenských rodín“ rozpútali podpisovú akciu na podporu svojich zvrátených plánov. Petícia v prvom slede nie je šírená nikým konkrétnym – len podpisom „Tradičné slovenské rodiny“…

Doslova sa to podobá na starú slovenskú rozprávku o vlkovi a kozliatkach, alebo na strigu, ktorá chce Snehulienku dostať otráveným jabĺčkom. Je dôležité túto dezinformáciu odhaliť – prosím rozšírte toto upozornenie. Pozrite si obidve linky,  na jednej je len „petícia“, na druhej „sekularisti“. Skrátka – slobodomurárska diverzná akcia „par excelence“!  Anton Selecký

wolf3Podpora „Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských  práv“          (vraj tradičnými rodinami !)

Vyhlásenie

My tradičné slovenské rodiny, týmto vyhlasujeme podporu „Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv“. Prehlasujeme, že ctíme ľudské práva ako jeden z najväčších výdobytkov modernej civilizácie. Podporujeme právo všetkých na rovné zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou, pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich rasu, pôvod, náboženstvo, pohlavie, zdravotné postihnutie či sexuálnu orientáciu.  Viac na:

http://www.peticie.com/podpora_celotatnej_strategie_ochrany_a_podpory_udskych_prav

http://sekularisti.sk/podpora-celostatnej-strategie-ochrany-a-podpory-ludskych-prav/

Jediný záchytný bod pod anonymnou výzvou je  OZ ETHOS.  

Nuž a čo je občianske združenie OZ ETHOS?

NUEVOS HABITOS DE LOS MIEMBROS DEL GREMIO DE MAREANTES PARA LA SEMANA SANTATu to máte! Tlačová konferencia čerstvého združenia, ktoré má len 2 mesiace existencie! 

Tlačová správa o založení OZ ETHOS

Kontakt  ETHOS, Agátová 7, 052 01 Spišská Nová Ves,   ethos@sekularisti.sk

Bratislava, 8.júla 2013

KrížMáme naozaj všetci rovnaké práva?

V júni 2013 bolo v Bratislave založené nezávislé občianske združenie ETHOS, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa svojou činnosťou zameriava na  etiku, toleranciu, humanizmus, občianstvo a sekularizmus.

ethos-300x158OZ ETHOS spolupracuje aj s viacerými medzinárodnými humanistickými organizáciami, napr. s EHF (European Humanist Federation) a vo výraznej miere sa zasadzuje o zníženie politického vplyvu a ekonomickej moci cirkví a náboženských organizácií v Európe, Slovensko nevynímajúc. Členovia OZ preto podporujú akcie, ktoré EHF organizuje, napr. Secular Europe Campaign (Kampaň za sekulárnu Európu).

Podľa slov predsedu ETHOSu Mgr. Ivana Hamráčka  je hlavným cieľom tohto dobrovoľného OZ ,,budovanie a posilňovanie sekulárnej spoločnosti, ktorá sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu a zároveň je založená na svetonázorovej neutralite.“

Okrem toho ETHOS presadzuje aj ďalšie myšlienky:

  • gay-rights-buttonrovnosť všetkých občanov bez ohľadu na ich svetonázor, náboženské, názorové, rasové, etnické, rodové, politické, sociálne, kultúrne alebo iné rozdiely a sexuálnu orientáciu,
  • ochranu práv ateistov, agnostikov, skeptikov a iných racionálne a slobodomyseľne zmýšľajúcich ľudí,
  • všestranné rozvíjanie osobnosti človeka podľa zásad sekulárnej etiky a podporu dialógu medzi nenábožensky a nábožensky založenými ľuďmi,
  • podporu a prehlbovanie princípov tolerancie, demokracie, pluralizmu, vzájomného rešpektu, solidarity, udržateľného života a nenásilia,
  • pestovanie úcty k humanistickým hodnotám človeka a environmentálnym hodnotám Zeme,
  • presadzovanie racionálneho, vedeckého, skeptického prístupu pri riešení otázok spoločnosti.

http://sekularisti.sk/tlacova-sprava-o-zalozeni-oz-ethos/

odporúčané linky na OZ ETHOS

http://iheu.org/   http://humanistfederation.eu/

gays-620x465Čo je European  Humanist  Federation?

About us:   Kto sme?  Európska humanistická  federáca bola založená v roku 1991. So sídlom v Bruseli združuje viac než 50 humanistických a sekulárnych organizácií z viac ako 20 európskych krajín . EHF úzko spolupracuje s Medzinárodná humanistická a etická únia  (IHEU).  EHF sa zaväzuje k obrane demokracie a ľudských práv a prác pre sociálne a kultúrny pokrok. To presadzuje princípy sekularizmu a humanistickej vízie kultúrnych, sociálnych a etických hodnôt v Európe.

http://humanistfederation.eu/about-ehf/organisation/