TV: Zločin a trest

351

Zrejme toto nie je priam vianočná téma. Je však možné, že nás trocha odpúta od svetoborných problémov a polemík… Pretože malý Ježiš, ktorý sa narodil, prišiel kvôli niečomu úplne inému.
Film podľa slávnej predlohy Fiodora Michailoviča Dostojevského aj dnes dokazuje, že v podstate ľudského života prebieha neustály zápas o svet spravodlivosti a čistoty práve v pomeroch biedy a nedostatku, v neustálom existenčnom tlaku a narážaní na modlu všetkých čias – peniaze. Toto prostredie je však miestom, kde sa Božia milosť prejavuje najčastejšie, kde sa odhaľuje rýdzosť ľudských pohnútok a činov, a kde akákoľvek maska stráca svoj zmysel. Anton Selecký

Chytrý a přemýšlivý student Rodion Raskolnikov vyznává myšlenku, že velké osobnosti dějin mohou v zájmu obecného blaha beztrestně porušit zákon. Mladík, žijící v bídném podnájmu, zároveň vnímá jako krutou nespravedlnost, že někteří lidé bohatnou na nouzi jiných. Proto se jednou odhodlá a sekerou zabije starou chamtivou lichvářku. Svůj zločin si racionálně zdůvodní, avšak není připraven na následné pocity zoufalství a zmaru, ani na neodbytný a nekompromisní hlas svědomí, který se v něm vzápětí ozývá. (oficiální text distributora)