TV: Skúška ohňom

682

Skúška ohňom (Fire proof) je film o kríze v manželstve. Je to prekrásna ukážka toho, ako Boh môže uzdraviť akékoľvek manželstvo. Film od svojho vzniku (2008) určite inicioval záchranu množstva manželstiev a vzťahov. Odporúčame si ho pozrieť všetkým – mladým aj starším. Každému môže pomôcť!