TV (repríza) Becket

171

Becket –  Bezák.  Dvaja ľudia, ktorý sa raketovým spôsobom stali pastiermi Cirkvi. Dvaja arcibiskupovia,  ktorí si zachovali svoju osobnostnú originalitu.  Dva prípady, odzrkadľujúce dve búrlivé doby. Dva podobné prípady v Cirkvi, a predsa tak odlišné.  Čo majú spoločné – obidvaja rozčesli hladinu verejnej mienky vo svojich krajinách.  Čo majú protichodné – prvý žiada o odstránenie z úradu  –  druhý odmieta poslúchnuť. Prvý sa postaví proti  svetskej moci – druhý s ňou polemizuje. Prvý je jednoznačný vo výklade Božích právd, druhý už nie. Nejdem to hodnotiť. Vo svojich vnútorných rozhodnutiach je napokon každý sám, a sám stojí pred Bohom a svojím svedomím. Výsledok aj tohto vnútorného diania však má svoj vonkajší dôsledok. Kto chce, si sám určí obraz  tejto problematiky aj z filmu Becket –   o čom je Cirkev, o čom je štát,  kade vedie hranica medzi  obetou a popularitou, v čom tkvie obrovská zodpovednosť duchovného úradu, v ktorom človek zastupuje Krista. Úradu, v ktorom človek  prestáva byť súkromnou osobou, ale v ktorom sa jeho najsúkromnejšie rozhodnutia zapisujú do dejín.

Anton Selecký