TV: Pápež Ján Pavol II., Veľký

354

Až tento pápež splní svoju úlohu od Ježiša, ja sama zostúpim z Neba, aby som prijala jeho obetu, a vy budete zahalení hustou temnotou odpadu …“

(Panna Mária Don Gobbimu o Jánovi Pavlovi II., 13.5.1993)

Milí priatelia, nastal 1. máj 2011, kedy pápež Benediktt XVI. vyhlasuje  zosnulého Jána Pavla II. za blahoslaveného. Ako všetci vieme, takmer hneď po jeho smrti davy volali „Santo subito!“ (svätý ihneď- okamžite!)

Naša generácia mohla sledovať život a pôsobenie milovaného pápeža celé desaťročia.

Bol známy najmä svojou lásku ku všetkým ľuďom bez rozdielu, a bol to skutočný pastier svojho zvereného stáda.

Pápež Ján Pavol II. bol 264-tý nástupca svätého Petra,  hlava 1.2 miliardy katolíkov na celom svete, pápež rekordér, putujúci pontifikát, biskup Ríma, najvyšší kňaz, nositeľ moci kľúčov,  ohlasovateľ evanjelia, modliaci sa mystik, ohnivý kazateľ, kajúcnik, prosiaci o odpustenie, ikona utrpenia,  utešiteľ trpiacich, hlásateľ pokoja, milý spoločník, zázrak v historickom čase, teológ, básnik, dramatik, filozof, najlepší človek.

Sv. Faustína Kowalska vo svojom denníku (1773) píše: „Keď som sa modlila za Poľsko, počula som tieto slová Ježiša: Poľsko som si zvlášť zamiloval. Ak bude poslušné mojej vôli, povýšim ho v moci a svätosti. Z neho vyjde iskra, ktorá pripraví svet na môj druhý príchod.“    ( r )

Karol, človek, ktorý sa stal pápežom