TV OROL: Zjavenie Kráľovnej pomoci, 6. január 2013

252

w (6)Je 6. január  2013,  prvá nedeľa v mesiaci, počasie je sychravé, no mnohých pútnikov (cca 200) neodradili ani takéto rozmary počasia a schádzajú sa na námestie do Dechtíc, odkiaľ začína tradičná púť na horu Boričky k miestu zjavenia Panny Márie.

Púť zahájili vizionári mariánskou piesňou a modlitbou Anjel Pána. Počas presunu sa pútnici spolu s vizionármi modlili sväté ružence. Prvé zastavenie bolo pri kríži, kde sa zaspievala pútnická pieseň :“ To Slovensko naše….“a  pútnikom sa prihovoril vizionár Jozef, ktorý poprial všetko najlepšie do Nového roku 2013, veľa Božieho požehnania a okrem iného povedal:

 „Stojíme tu pod krížom a klaniame sa Ježišovi ako Kráľovi na kríži a túto prvú púť v tomto novom roku chceme obetovať za prehĺbenie viery každého osobne a  aj v našich farnostiach, nech novonarodený Kráľ je kráľom našich sŕdc, duši v celom našom živote. Mária Matka Kráľa kráľov, nech je našou žiarivou hviezdou, ktorá nám ukáže smer cesty za Ježišom.“

w (18)Panna Mária nás pozvala vykonať si Pobožnosť prvých siedmich nedieľ a dáva nám prisľúbenia: Môj drahý anjel, anjeli moji! Dnes Vás chcem poprosiť, aby ste oznámili ľuďom, že svojou nevďačnosťou a tvrdosťou srdca zraňujú srdce môjho Syna a taktiež aj moje srdce. Pozri anjel môj, aké sú dobodané a došľahané nevďačnosťou a opovrhovaním. Potešte srdce môjho Syna aj moje a povedzte ľuďom, že ak počas siedmich nedieľ po prvom piatku pristúpia – k svätej spovedi, k svätému prijímaniu a ak sa pomodlia celý svätý ruženec – radostný, bolestný a slávnostný a ak zotrvajú aspoň 15 minút pred Sviatosťou Oltárnou pod krížom s úmyslom odčiniť urážky, ktoré sa dostávajú môjmu Synovi a Mne, budem pri nich vždy stáť so všetkými milosťami, budem im vždy pomáhať a v hodine smrti prídem, aby som vyliala na nich milosti, ktoré sú potrebné pre spásu ich duše.

Viac v našom videu…