TV OROL: Levy prichádzajú

597

LevyBuďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.   (1 Petrov 5, 8-9)

 Doba, ktorú  žijeme je mimoriadna.  Akoby sa celé dejiny premietli do akéhosi stále sa zrýchľujúceho záveru, alebo skôr rozuzlenia.  Naša generácia (1950) – ale aj mladšie –  sa nijako nemôžu sťažovať na nudu. Väčším problémom je, že táto doba plodí neistoty a zmeny ako na bežiacom páse, a o prekvapenie nie je núdza.

palkoJe to však aj doba výziev a rozhodnutí, v ktorých nie je radno sa pomýliť. A to nás naviguje hľadať pravdu s otvorenými očami, a neustále sa presviedčať, že jediným správnym kompasom v tomto víre a zmätku je  pevná viera a čisté svedomie. Okrem  zásadných morálnych atribútov sa hlavne kresťanstvo ako aj život Cirkvi dostávajú do zaujímavých polôh.

Po prenasledovaní nastala sloboda, či skôr tzv. sloboda, v ktorej sa zrazu vynárajú iné, resp. väčšie nebezpečenstvá. Ako sa s tým vysporadúva život ľudí, ktorí sa snažia, vidia alebo aj nevidia isté súvislosti,  a ako sa v posledných rokoch dá konštatovať úspech či neúspech kresťanov v politike, ako aj čo sa deje a akým nástrahám ideme čeliť –  to sme sa pokúsili ozrejmiť alebo aspoň čiastočne naznačiť v diskusii s dlhoročným podpredsedom KDH, poslancom NRSR a bývalým ministrom vnútra Slovenskej republiky, doc. RNDr. Vladimírom Palkom, CSc., autorom zaujímavej knihy pod názvom Levy prichádzajú.                            Anton Selecký

http://www.martinus.sk/?uItem=126213

Vladimír Palko: Levy prichádzajú

Skutočná tvár Európskej Únie

Čo sa plánovalo, čo sa tajne alebo nenápadne pripravuje, a čo nás chce zovrieť do pazúrov, ak nespozornieme a pre svoju základnú slobodu okamžite niečo neurobíme. Tieto nebezpečenstvá ozrejmuje dokument Skutočná tvár EÚ, ktorý faktograficky nadväzuje na našu diskusiu s doc. Vladimírom Palkom.