TV OROL – kino: Malý veľký muž

273

indiániBitka pri Little Big Horne v roku 1876 patrí medzi najdôležitejšie udalosti v histórii USA. Prvý a poslednýkrát sa stalo, že Indiáni zjednotili svoje sily a na hlavu porazili organizovanú vojenskú armádu.
V ten osudný deň, v sparnom popoludní 25. júna 1876, bojovala pri riečke Little Big Horn proti armáde Spojených štátov najpočetnejšia indiánska armáda v histórii. Azda dvetisíc indiánskych spojencov poschovávaných v roklinách pri rieke – Lakotov (Siouxov), Čejenov a Arapahov – prinútilo slávneho generála Georgea Armstronga Custera a jeho Siedmu kavalériu brániť sa. Generál však zakrátko zistil, že presila je obrovská, boj je beznádejný a prikázal ustúpiť na neďaleký pahorok, neskôr nazvaný ako Custer Last Stand alebo Posledný vzdor….

http://www.orol.tv/videos/maly-velky-muz/