Turzovka: Jesenná púť

1685

 

Milí priatelia, farský úrad Korňa pozýva pútnikov na jesennú púť na horu Živčák.  Prinášame vám program tejto púte, ktorá je zároveň výročím posvätenia kaplnky Kráľovnej pokoja na tomto milostivom mieste.

Zároveň prikladáme  snímky kostola s pastoračným centrom – chrámu Panny Márie, Matky Cirkvi – ktorý je novou dominantou turzovskej vrchoviny.

Program jesennej púte na hore Živčáková pri Turzovke:

15. a 16.okt.2011

Výročie-požehnania kaplnky

-vyhlásenia za pútnické miesto

-požehnania areálu budúceho chrámu

P.Márie Matky Cirkvi a zaklad.kameňa

 

Sobota(15.10.): 17.10h. sv.omša v Korni-farský kostol

19.30h. Krížová cesta od Turzovky

21.00h. sv.omša v kaplnke a celonočná

adorácia

Nedeľa(16.10.): 6.00h. ukončenie adorácie a sv.omša

8.00h. Krížová cesta

10.30h. Marianske večeradlo

12.00h. Sláv.sv.omša-J.E.Mons.Tomáš Galis

diecézny žilinsky biskup

adorácia  a Euchar.požehnanie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia: sobota 20.00-24.00h.

Nedeľa: 6.00h.-12.00h.

Autobusová doprava bude premávať v nedeľu (16.10.) z Korne

od školy na parkovisko kaplnky a späť.