Trest EÚ neposlušným, alebo teror v mene demokracie

362

Po Grécku začína byť  v „likvidačnom pásme“ Maďarsko.  Prečo? Odpoveď je zrejmá.  Maďarov treba potrestať, aj keď je údajne „ich vecou, že si robia svoje zákony“.

Citát:  Americká velvyslankyně v Budapešti Eleni Tsakopoulusová Kounalakisová vyjádřila zklamání nad tím, že Maďarsko nezvážilo žádnou z námitek USA k zákonům přijímaným Orbánovou vládou. „Zákony přijímají Maďaři. Spojené státynenařizují Maďarsku, jaké zákony má přijímat. Ctíme demokraticky zvolenou vládu, která se dostala k moci v svobodných a demokratických volbách. Určité detaily maďarských reforem se ale podle USA vážně dotýkají demokracie. Na tyto skutečnosti budeme nadále poukazovat,“ řekla a jako příklad uvedla situaci centrální banky, reformu justice, církevní a mediální zákon.

 

 

Takže je vlastne vecou Maďarov, že „nepochopili“ aké zákony majú dobrovoľne prijímať – totiž také aké sa výsostne páčia USA a sú v súlade s americkou „demokraciou“.   Ak takto interprtuje slobodu maďarských občanov americká veľvyslankyňa, ako ju bude interpretovať EÚ, ktorej súčasťou Maďarsko je?  Jednoducho:

Ratingová agentura Fitch Ratings v pátek snížila hodnocení dlouhodobých devizových závazků Maďarska o jeden stupeň na známku BB plus. Fitch svůj krok zdůvodnila dalším zhoršením finanční pozice země, zčásti v důsledku „neortodoxní“ vládní politiky, která podkopává důvěru investorů a ohrožuje sjednání dohody o finanční pomoci s EU a MMF.

http://www.novinky.cz/ekonomika/255569-vydeseni-madari-se-v-panice-zbavuji-forintu.html?ref=boxE

Citujem ďalší link:

Čím se tedy Maďarsko tak provinilo, že si vysloužilo tak ostrou kritiku? Odpověď lze nalézt ve společném prohlášení liberální frakce v Evropském parlamentu, Amnesty International, Human Rights Watch a dalších nevládních organizací z dubna loňského roku.
Předmětem jejich protestu jsou ty pasáže, v nichž se Maďarsko hlásí ke svým křesťanským kořenům a svatoštěpánské tradici, k chápání manželství jako svazku mezi mužem a ženou, významu tradiční rodiny pro společnost a k ochraně života od početí po přirozenou smrt. Zmíněná ustanovení jsou prý diskriminační, neboť ohrožují náboženskou svobodu, rovnoprávnost homosexuálů a leseb a právo žen na potrat. Nevzpomínám si, že by tyto organizace či unijní instituce protestovaly proti rostoucí diskriminaci osob s konzervativními názory na rodinu a společnost, důkladně zdokumentované například zde: http://www.intoleranceagainstchristians.eu/.

Levicoví aktivisté a jejich agendě nakloněné unijní instituce tedy nespílají Maďarsku proto, že by svojí novou ústavou omezovalo demokracii, nýbrž proto, že představuje překážku pro dosažení toho, co zahraničněpolitický analytik Mark Hackard nazývá kolonizací bývalých zemí sovětského bloku nikým nezvolenými eurokraty a samozvanými vládci tzv. nevládního sektoru. Ti v tomto smyslu kráčejí ve stopách bolševiků, cílevědomě čistících toto území od křesťanského dědictví a národních tradic v prvních poválečných desetiletích.

http://clanky.kecteni.cz/541926-madarsko-stret-o-zemi-ilustruje-smerovani-eu

Máme tu teda veľmi zaujímavý postup  agentov New world order.

Po takzvanom  „boji proti terorizmu“, v mene ktorého sú likvidované celé štáty a spoločnosti, po „vojenských „misiách“  (aké krásne slovo pre medzinárodných zabijakov)  tu máme „vyučovanie demokracii“, t.j. znásilňovanie celých štátov, ako majú POVINNE prebrať maniere Nového svetového poriadku.
Ako sa deje toto znásilňovanie?
My sme Grécko brali ako nezodpovedný štát, ktorý si svoje problémy narobil sám, a teda netreba mu pomáhať, a jeho „potrestanie“ je namieste.
Pozrime sa však do celkom blízkej minulosti, aby sme pochopili celú grécku odysseu:

Pomsta Grécku za vzburu proti čipovému otroctvu


Posvätná synoda Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi  9. marca 1993 vyhlásila: „Treba pamätať, že individuálne identifikačné číslo, ktoré sa udeľuje každému človeku a dá sa mu skrze nejakú nezmazateľnú technológiu, sa môže stať predzvesťou ,pečate Antikrista’. Netreba sa ľahkomyseľne stavať k doživotnému identifikačnému číslu, pretože jestvuje prekvapujúca podobnosť donucovacej identifikácie s proroctvom Apokalypsy (Zjavenie svätého Jána 13, 16-18). Už teraz ľudí, ktorí neprijali toto identifikačné číslo, hanebne zbavujú všetkých životných prostriedkov.“

V Grécku boli aj skôr plastické karty, ale bez elektronických doživotných čísel, no len čo sa začali zavádzať pasy s elektronickým doživotným číslom, Cirkev, mnísi aj celá pravoslávna verejnosť Grécka vystúpili proti tomuto zavedeniu. Vo svätom krste sa dáva človeku naveky meno svätca, ale identifikácia odosobňuje človeka. Pri tomto kódovaní sa stráca dôstojnosť osobnosti – duchovnej individuality. Ako učia svätí otcovia, u démonov je „prax“ v tejto veci nasledujúca: len čo sa človek pokajal, stal sa duchovne slobodným od hriechu, tí mu navrhujú ako pokušenie – akoby málo dôležitú vec. A keď prijmeš spočiatku akoby bezvýznamný kód, je nebezpečenstvo prijatia, „v určitom čase“, aj samotnej Antikristovej pečate.

Vo Výzve Posvätnej synody Gréckej pravoslávnej cirkvi z 9. marca 1993 sa  hovorí: „Posvätná synoda by chcela pripomenúť, že sa znovu začalo diskutovať na tému Antikrist a jeho pečať, o ktorej nám hovorí svätá Kniha Apokalypsy (Zjavenie svätého Jána). Toto sa ozaj týka kresťanskej viery a diela spásy človeka. S ľútosťou pozorujeme, že úspechy v oblasti elektroniky sú v danej situácii spojené s číslom 666, ktoré sa využije ako základný kódový znak v technológii vyhotovenia nových elektronických pasov. Toto číslo je uvedené v Apokalypse ako číslo Antikrista.“ Posvätná synoda Gréckej pravoslávnej cirkvi sa vo svojom Posolstve gréckej vláde v roku 1997 jasne vyjadrila: „Považujeme za neprípustné prijatie čísla 666 ako kódu pre nové karty – pasy… Grécka cirkev je proti Schengenskej dohode, lebo sa nezhoduje s učením Cirkvi o hodnote a slobode ľudskej osobnosti.“ Grécka pravoslávna cirkev, pravoslávne obyvateľstvo Grécka, všetky monastiere Svätej Hory Atos vystúpili proti ratifikácii Schengenskej dohody gréckou vládou. Podľa tejto dohody sa v krajine snažia zaviesť elektronické pasy s elektronickým doživotným číslom.

Gréci: slobodomurári a sionisti, odíďte z Parlamentu!

 

 

V súvislosti s tým Posvätná synoda Gréckej pravoslávnej cirkvi sa vo svojom okružnom posolstve z 9. februára 1998 vyjadrila takto: „Dohoda je nerozlučne spojená s vydávaním nových elektronických pasov pri využití čísla 666, ktoré nie je náhodným číslom, ale podľa Bohom vnuknutého textu Apokalypsy je číslom Antikrista.“ Vo Výzve Posvätnej synody Svätej Hory Atos zo dňa 24. februára 1997 sa uvádza: „Tiež podľa pravoslávneho pohľadu sú vážne znepokojenia a nebezpečenstvá z dôvodu možného obmedzenia náboženskej slobody a urážky kresťanského cítenia, čo sa presne aj uskutočnilo pri nekompromisnom nanútení celosvetového kódovania výroby (UPS) v našej krajine za použitia čísla 666, známeho svojím satanským akcentom. Atoskí mnísi ako duchovná avantgarda Cirkvi a ako ochrancovia Svätého podania (tradície) pravoslávneho ľudu, sú nútení oznámiť svoje silné znepokojenie pre očividné nebezpečenstvo zavádzaného systému všeobecnej elektronickej evidencie s jej všetkými horeuvedenými negatívnymi následkami pre Bohom danú slobodu ľudskej osobnosti a jej spásu v Kristovi.“

Posvätná synoda Gréckej pravoslávnej cirkvi v svojom okružnom liste z 9. februára 1998 ešte raz potvrdila svoju pozíciu v danej otázke: „Posvätná synoda v svojom predošlom okružnom liste (zo 7. apríla 1997) podčiarkla satanský význam čísla 666 a žiadala, aby nebolo prijaté ako kódové číslo štátnych elektronických služieb. A zo žiadneho dôvodu nesmie byť použité ako kódové číslo 666 v novom pasovom systéme našej krajiny… Podobná dohoda sa má považovať za popieranie slobody a práva občanov.“ Dňa 27. októbra 1998 od mníchov zo Svätej Hory Atos prišiel fax: „Grécka vláda pozastavila akciu zavádzania elektronických cestovných pasov pri hlasovaní poslancov parlamentu proti tomuto zavedeniu. Poslanci boli kresťanským spoločenstvom dobre oboznámení, aké nebezpečenstvo v sebe ukrýva zavedenie elektronických cestovných pasov a hlasovali proti, nebrali do úvahy ani názory strán, ktoré zastupovali.“ V čom spočíva nebezpečenstvo kódov? Po prvé, elektronické číslo – písmo (bar cod) obsahuje v sebe číslo 666, ktoré sa nachádza takmer na každej oficiálne uskutočňovanej výrobe a teraz sa má nachádzať už aj na elektronických pasoch. Vieme, že toto číslo je z

Apokalypsy. Po druhé, „cirkevné spoločenstvo nesúhlasí všeobecne s elektronickým (identifikačným) číslom (či už je 666, alebo hoci aj 777) alebo s niečím iným, pretože cestovný pas s elektronickým číslom bude podávať informáciu (podrobnú) o každom majiteľovi takého cestovného pasu a cez systém počítačov sa bude kontrolovať každá jeho činnosť ako osobnosti a občana. To znamená obmedzenie slobody osobnosti, také zotročenie, aké ešte v histórii nebolo.“

Posvätná synoda Gréckej pravoslávnej cirkvi, nehľadiac na nátlak svetového slobodomurárstva a gréckej vlády, prejavuje statočnosť aj vo svojom okružnom liste z 9. februára 1998 a „odporúča veriacim nebrať nové cestovné pasy“ s elektronickým kódom. Svätohorci (mnísi na Atose) taktiež vyhlasujú: „Svätá Hora Atos vo svojej plnosti oficiálne vyhlásila – Nebudeme prijímať elektronické cestovné pasy.“

Preto my pravoslávni kresťania, verme skôr otcom Gréckej pravoslávnej cirkvi a askétom Svätej Hory Atos, na ktorých spočíva blahodar Svätého Ducha a nie iným, ktorí zmýšľajú svetsky.

Končíme slovami okružného listu Posvätnej synody Gréckej pravoslávnej cirkvi: „Milované dietky v Pánovi. Naša epocha je charakterizovaná znehodnocovaním duchovných hodôt… Aj vytrvalosť pri používaní čísla 666 nás vyzýva k iniciatíve duchovného bdenia a k nezvratnej nádeji na víťazstvo Krista. Preto otcovsky vyzývame všetkých k apoštolskému výroku: „Nebuďte vystrašení“ (2. List sv. apoštola Pavla Solúnčanom 2, 2). Posilňujte sa vo viere a dôverujte Bohu. Stojte vo viere a dôverujte Bohu, chráňte vieru s blahodarom Pánovým. Jeho moc a nekonečná milosť nech je so všetkýmivami.“ (*12)

Máme informácie, že v rokoch 1997, 1998 – možno i dnes – ich učili na Ekonomickej univerzite v Bratislave, že Grécko sa nepripojilo k Schengenskej dohode kvôli tomu, že má veľa ostrovov a ťažko by mohlo kontrolovať svoje hranice…

Netreba  zase uvádzať , čo nastalo ohľadne Grécka.  Pravdaže, nič sa oficiálne nepíše o protestoch Grékov proti značkovaniu elektronickými čipmi. Ale jasná smernica tu je. Neposlušné krajiny budú poslané do krachu… Takže ktorá krajina bude nasledovať?   Možno to bude aj Slovensko.

Pripravil:  Anton Selecký