Chvíľa pre pesničku – Tom Jones (spieva Joan Baezová) – Green green gras of home

316

CHVÍĽA PRE PESNIČKU: GREEN GREEN GRAS OF HOME
Tom Jones: Zelená, zelená tráva domova (spieva Joan Baez)

To staré rodné mestečko vyzerá rovnako – ako som vystúpil z vlaku
– a tam, aby sa so mnou stretli, je moja mamka a môj otec
Dolu cestou sa pozerám a tam beží Mary – vlasy zo zlata a pery ako čerešne
je dobre dotknúť sa zelenej, zelenej trávy domova.
Áno, oni všetci prídu, aby sa so mnou stretli, chytajúc ma okolo pliec a
sladko sa smejúc, je dobre dotknúť sa zelenej, zelenej trávy domova
Ten starý dom ešte stále stojí, hoci omietka je popukaná a vysušená
a tam je ten starý strom – dub, na ktorom som sa zvykol hrávať
Dolu ulicou, budem kráčať s mojou sladkou Mary – vlasy zo zlata a pery
ako čerešne, je dobre dotknúť sa zelenej, zelenej trávy domova…
Potom som sa prebudil a pozrel okolo seba, na štyri sivé steny, čo ma obklopujú,
a uvedomil som si, že som len sníval, lebo tam je bachar, a tam je smutný
starý kňaz – rameno pri ramene budeme kráčať na úsvite, na popravisko,
a znovu sa dotknem zelenej, zelenej trávy domova.
Áno, oni všetci prídu, aby ma videli v tieni toho starého duba
ako ma položia, aby som stretol zelenú, zelenú trávu domova.