Chvíľa pre pesničku: The Bee Gees – Massachusets

313

Cítim, že pôjdem späť, do Massachusetts, niečo mi vraví, že musím ísť domov.
A všetky svetlá smerovali do Massachusetts, v deň keď som ju nechal stáť samu len tak.
Skúšajúc stop do San Francisca, budem robiť veci, ktoré robiť chcem.
A všetky svetlá smerovali do Massachusetts…

Priniesli ma späť pozrieť moju cestu s tebou.
Hovor o živote v Massachusetts, hovor o ľuďoch, ktorých poznám,
A všetky svetlá viedli do Massachusetts
a Massachusetts je jediné miesto, ktoré som videl.
Budem pamätať na Massachusetts….