Sviatok Všetkých svätých očami Panny Márie

561


Dnes je sviatok Všetkých svätých – musíte sa na nich pozerať s radosťou, dôverou a veľkou nádejou.  … Tu hore vytvárajú obrovskú korunu zo svetla a spolu s vašou nebeskou Matkou spievajú večnú chválu Najsvätejšej Trojici.

Tým, ktorí žili na zemi, ako moje najmenšie deti, ochotne ma počúvali a nasledovali na ceste, ktorú som im predznačila, tvoria teraz žiarivú korunu lásky, radosti a slávy okolo môjho Nepoškvrneného Srdca. Moje materinské Srdce vás dnes zjednocuje v mimoriadnom spoločenstve života so všetkými vašimi bratmi v raji a s tými, ktorí majú teraz istotu, že budú zachránení, ale v čase svojej osobnej očisty ešte trpia v očistci. … Duše, ktoré sa nachádzajú v očistci, môžu mi darovať pomoc svojho utrpenia a svojich nepretržitých modlitieb. Preto sa nemusíte nikdy cítiť osamotení. Spojte sa užšie so svätými v nebi a s tými, ktorí sa ešte očisťujú v očistci: Títo sú vám veľmi blízko, vidia všetky vaše ťažkosti, poznajú strašné úskoky, ktoré vám kladie môj protivník a neustále vám účinne pomáhajú …

Ja som Matkou a Kráľovnou všetkých svätých. Ja som Vojvodkyňou celého zástupu! Ja som Matkou celej Cirkvi – bojujúcej, trpiacej a triumfujúcej! (1983)

V hodine veľkej skúšky sa raj spojí so zemou! (1990)

Nebo sa spája so zemou. V mojom Nepoškvrnenom Srdci sa denne koná stretnutie s vašimi bratmi tu hore …

Nebo sa spája so zemou vo veľkom spoločenstve modlitby, ktorá sa dvíha od všetkých mojich synov, aby sa Ježiš ponáhľal so svojím návratom v sláve a aby sa celý svet premenil na nádhernú záhradu milosti a svätosti.

Nebo sa spája so zemou pri formovaní jednotného šíku, ktorého som nebeskou Vojvodkyňou, aby vybojoval najdôležitejšiu časť boja proti Satanovi a všetkým silám zla a dosiahol moje najväčšie víťazstvo.

Nebo sa spája so zemou teraz, keď prežívate záverečné obdobie očisty a veľkého súženia. (1995)

Tu už je všetko zakončené. I to, čo sa má v čase ešte udiať. Tu vás vidím všetkých na konci cesty, ktorú ešte máte dokončiť tým, že budete žiť a obetovať sa pre Božiu slávu. Tu sa na vás pozerám už v sláve, ktorá vás čaká až na konci vášho bolestného utrpenia. Žite spokojne a v pokoji. (1979)

 

Duše v očistci cítia prítomnosť Panny Márie

K nebeskej hore vystupujú z hlbokého utrpenia, ktoré očisťuje, nepretržité modlitby všetkých duší v očistci. Po nej dychtia milosťou a túžbou, ktorá je stále väčšia a ktorej dokonalosť je primeraná postupnému oslobodzovaniu od dlhov spôsobených slabosťou a hriechom. (1986) … Najviac duší odchádza do neba predovšetkým na Vianoce až potom na sviatok Všetkých svätých, na Veľký piatok, na Nanebovstúpenie Pána a na Nanebovzatie Panny Márie. …

Duše v očistci, ktoré na zemi patrili do môjho šíku, majú teraz zvláštne spojenie so mnou, cítia zvláštnym spôsobom moju prítomnosť, ktorá zmierňuje horkosť ich utrpenia a skracuje čas ich očisty.

A som to ja, ktorá idem, aby som tieto duše prijala do môjho otvoreného náručia, aby som ich uviedla do s ničím neporovnateľného svetla raja …

V hodine vašej smrti som blízko vás v žiare môjho osláveného tela, prijímam vaše duše a prinášam ich pred môjho Syna Ježiša k osobnému súdu. Predstavte si, aké radostné musí byť stretnutie s Ježišom pre tie duše, ktoré mu predstaví jeho vlastná Matka! Pretože ja ich prikryjem mojou krásou, dám im  vôňu mojej svätosti, belosť mojej čistoty, odejem ich mojím milosrdenstvom a kde zostane nejaká škvrna, tam prejdem mojou materinskou rukou, aby som ju vymazala a dala im takú žiaru, aby dostali súhlas vstúpiť do blaženej večnosti raja …

Blažení sú tí, ktorí zomierajú s vašou nebeskou Matkou! (1992)

(Panna Mária don Gobbimu)