Svetlo milosti

352


 Pracujem na počítači. Používam ten a onen program. Čo chcem – vymažem,  čo nie – uložím. Niekedy mám takú nočnú moru. Že tým počítačom som ja sám. A niekto sa so mnou hrá. Spúšťa hnev, závisť, maže mi lásku. A ja poslúcham. Pretože moje srdce nie je čisté. Nerozhoduje sa  podľa Božieho programu. Našťastie mi bliká  „ochranný systém“. Svedomie. Niekedy však bliká slabo…

Panna Mária nám ponúka Operátora, ktorý tieto problémy rieši. Dáva celkom jednoduchý recept.

„Modlím sa a proste aj vy, aby vás Duch Svätý uschopnil a viedol, aby vás osvietil a naplnil láskou a pokorou. Modlite sa, aby vás naplnil milosťou a milosrdenstvom…“

Čo mi to hovorí dnes? Práve Teraz? V tejto situácii? Je nám zle. Máme biedu. Chceme to riešiť. Nevieme ako. A tak pomaly ale isto zvierame päste. Hrozí výbuch.  Prečo je dnes všetko také zamotané a neprehľadné? Niekto Zlý sa pokúša znefunkčniť v nás Boží program.  Prestali sme mu rozumieť.

„Deti moje, až potom mi budete rozumieť. Až potom pochopíte moju bolesť kvôli tým, ktorí nespoznali Božiu lásku.“

Bolesť. Nechceme bolesť. Vadí nám. Prekáža. Pretože tá naša bolesť vzniká z prázdna. Je to vlastne hlad. Nenaplnenie. Mária, prosím ťa, vypros mi čisté srdce. Aby som bol plný milosti a rozdával milosrdenstvo. Aby som Ťa pochopil, rozumel tvojmu utrpeniu. Aby som ti mohol skutočne pomáhať, pretože ty všetky svoje deti chceš mať pri sebe v Nebi. To je tá jediná najdôležitejšia skutočnosť. Pomôž mi zmierniť Tvoju bolesť Matky!  Deň za dňom hodinu za hodinou, sa nám ponúka milosť.  Raz príde deň, keď to skončí. Nečakaj na ten deň!  Nezahádž svoj „hardisk“ – svoje srdce – programami Zlého. Prijmi a poteš Matku…  Pretože – ak prijmeš milosť, Ona bude svetlom pre tých, ktorí sú v tme.     

Anton Selecký

Hovor nežne, láska, a drž ma vrúcne pri svojom srdci,
cítim tvoje slová, láskavé, chvejivé chvíľky začínajú, sme vo svete , našom najvlastnejšom, zdieľajúc lásku, ktorú kedy spoznalo len zopár ľudí.
Dni vínovej farby, teplé od slnka, rozvili zamatové noci, keď sme jedno.
Hovor ticho, láska, tak nás nikto okrem oblohy nebude počuť.
Sľuby lásky ktoré sme urobili, budú žiť kým nezomrieme…
Môj život je tvoj a to všetko preto, že si prišla do môjho sveta s láskou, takou tichou láskou.
Dni vínovej farby, teplé od slnka, rozvili zamatové noci, keď sme jedno.
Hovor nežne, láska, tak nás nikto okrem oblohy nebude počuť.
Sľuby lásky ktoré sme urobili, budú žiť …
Môj život je tvoj a to všetko preto, že si prišla do môjho sveta s láskou, takou nežnou láskou….