Stratégia sa odkladá, Slováci vraj majú predsudky, sú neinformovaní a reagujú emotívne.

196

Príprava stratégie ľudských práv sa predlžuje, na vládu sa dostane na budúci rok

Bratislava 4. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR)

Lajčák, ako aj mnohí zástancovia nových ľudských práv, sa odvolal na predsudky

Predloženie pripravovanej stratégie ľudských práv sa odkladá. Na rokovanie vlády sa nedostane v septembri, ako bolo pôvodne odsúhlasené, ale až v júni budúceho roka.

Predĺženie tohto termínu na dnešnom rokovaní Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť navrhol jej predseda Miroslav Lajčák. Rada to odsúhlasila.

Na snímke podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák

lajčákDôvodom je okrem iného množstvo kritických pripomienok zo strany verejnosti, ktoré prišli k tomuto dokumentu. “Ukázalo sa, a sám to cítim v desiatkach mailov, ktoré dennodenne dostávam, že v širšej verejnosti koluje celý rad predsudkov a mylných informácií o tom, čo je táto stratégia, čo je jej cieľom a čomu má slúžiť.

Tvrdohlavé lipnutie na časovom harmonograme, ktorý sme si stanovili v dobrej viere, by viedlo k polarizácii spoločnosti a stratégia by nesplnila ten účel, ktorý splniť má,” upozornil Lajčák.

Týmto sa vytvorí dlhší čas na predĺženie začatého procesu, na konci ktorého bude vytvorenie komplexného a čo najreprezentatívnejšieho dokumentu. Rovnako tak vznikne dostatok času na odbornú diskusiu zástupcov štátnych aj mimovládnych organizácií.

Minister si o Slovákoch myslí, že sa ešte majú čo učiť

Okrem toho sa budú organizovať workshopy k jeho obsahu. Lajčák tak po dnešnom dni požiada premiéra Roberta Fica o odklad termínu predloženia stratégie. “Myslím si, že kvalita je dôležitejšia než čas v danom prípade,” podotkol. V októbri až máji sa uskutoční séria odborných podujatí venovaných každej z tematických oblastí. Rada zároveň odporučila zriadiť post poradcu pre tvorbu a implementáciu stratégie. Rovnako navrhla na tvorbu predmetného dokumentu vyčleniť adekvátne finančné zdroje.

Stratégia bude tvorená základnými tematickými okruhmi – aktuálny stav, odporúčania medzinárodných monitorovacích orgánov, inštitucionálne zabezpečenie, priority a úlohy do budúcnosti. “Chcem, aby bol materiál výsledkom čo najširšej celospoločenskej diskusie. Aj z mimoriadne emotívnej reakcie verejnosti je vidieť, že sa máme čo učiť. Dajme si čas, aby sme diskutovali kultivovane a aby sme vypracovali materiál, ktorý bude môcť niesť názov celoštátna stratégia ľudských práv,” konštatoval predseda rady a minister zahraničných vecí.

Lajčák, ako proeurópsky politik sa snaží o presadenie európskych záujmov. Avšak skúsenosti z iných krajín poukazujú na to, že tieto akože práva majú negatívny dopad na rodinu, manželstvo, výchovu detí a najvyššiu hodnotu –  život.zf

http://www.hlavnespravy.sk/priprava-strategie-ludskych-prav-sa-predlzuje-na-vladu-sa-dostane-na-buduci-rok/138571/