Strana Magnificat Slovakia: Volíme našu Patrónku

287

Milí priatelia, keď sme podľa možnosti predĺžili termín zbierania podpisov za registráciu strany Magnificat Slovakia,  ponúkame našim priaznivcom v Bratislave a návštevníkom Bratislavy aj túto možnosť:

Od zajtra, teda od stredy 16-teho  do 22. novembra 2011 – môžete 7 dní podpisovať  naše hárky v Bratislave na Poštovej ulici  (spojnica medzi námestím SNP a Obchodnou ulicou).

Minule som uviedol, že aktivita strany Magnificat Slovakia má nebývalý ohlas.  To znamená, že vyvolala neuveriteľnú škálu reakcií.  Od zhrozeného odmietnutia až po spontánny súhlas.  Naozaj –  v reakciách sú názory všetkého druhu.  Jedno je ale isté.  Ľudia sa rozdelili na dva tábory.  Odpoviem všetkým takto:

Podstatné je jedno. Strana Magnificat Slovakia v prvom rade nespočíva len v  ľudskom riešení spoločenských, morálnych a politických problémov na Slovensku. Je to prizvatie Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, do tejto situácie, do priamej spolupráce pod Jej vedením.  Ja osobne iné riešenie ani východisko už nevidím, a hovoria mi to celoživotné skúsenosti, ako aj vedomie, že práve toto máme urobiť. Na otázku, či je názov Magnificat správny, som dostal odpoveď od o. Miroslava Čajku, redemptoristu:  Kresťanské vojsko si pri Viedni proti Turkom dalo na zástavy Pannu Máriu. Nepýtali sa, či to je vhodné alebo nie. Ale vojsko poľského kráľa Jána Sobieskeho vložilo svoje životy a svoj boj do Jej rúk. Kresťania zvíťazili.

To nie je len záležitosť stredoveku. To je vec celej histórie  Slovenska, aj dnešnej našej doby a  situácie, zvlášť keď nás naša Patrónka  Panna Mária osobne navštívila vo svojich zjaveniach.

Nie je to podľa ľudskej logiky. Preto to rozdelenie ľudí. Tu už neplatí demokracia,  argumenty, ani uvažovanie, ale to, ako kto cíti.  Aj tento fakt ma len utvrdzuje v správnosti tejto cesty.

Priatelia, táto možnosť zostáva ako ponuka. Kto to v srdci cíti, že má dať súhlas  pre Pannu Máriu, aby bola prizvaná k našej záchrane,  ešte tak môže urobiť.   Samozrejme,  sú prepotrebné aj modlitby, pôsty a obety na tento účel.

Týmto všetkým vám  ďakujem, aj za ohlasy, aj kritiku, či  za vyslovené obavy, ako aj za lásku a vieru, s ktorou ste mnohí pochopili našu snahu.

Anton Selecký

Podpisový hárok, ktorý si možno stiahnuť a vytlačiť:

F-Magnificat Slovakia-B 2