Strana Magnificat Slovakia a tiahnutie na Brusel: Kandidát do EP Marko Semeš

586

Ako to vidí Marko Semeš

strana7 Ukrajina sa stala bojiskom východu a západu. Udalosti v Kyjeve nie sú náhodné. Sú organizované a stupňované. To nie je spontánny prejav ukrajinského ľudu. Kto riadi to násilie a vypaľovanie na diaľku? Kto  „rozduchuje vojnu a vyvoláva vzbury…?“ (2Mach 14,6) Kto má záujem o „obilnicu Európy“? Kto chce aby sme v budúcnosti kupovali potraviny iba od neho?

Čaká aj nás podobný scenár? Odkiaľ k nám príde tá pohroma o ktorej Panna Mária hovorila v Litmanovej? Z východu? Tak ako o tom hovorila vo Fatime? Modlite sa za Rusko. Ukrajina vtedy patrila do cárskeho Ruska. Zo západu? Od nenásytníkov spoza oceánu? Alebo je pohroma ukrytá v našom vnútri?

Modlíme sa za pokoj? Nepozabudli sme na modlitbu za pokoj? Vyzerá to tak ako hovorí Ježiš: „povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu“. Sme na začiatku
sociálnych a ekonomických nepokojov. Toto všetko je „len začiatok útrap“. Mgr. Marko Semeš M.B.A

loďVatikánskym symbolom,  alebo logom Roku viery je obraz  lode, ktorá predstavuje Cirkev.  Sťažeň plavidla je kríž s nadutými  plachtami, ktoré vytvárajú  monogram Krista (IHS).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!“          (Jn 6+, 16-20)

Nie, nedopustíme to!

Posádka