Šťastný Nový rok 2011!

356

Drahí priatelia, do Nového roku 2011 vám všetkým za celú našu redakciu prajem hojnosť Božieho požehnania, vytrvalosť, trpezlivosť, odovzdanosť do Božej vôle, odhodlanie v živote viery a vernosť Kristovi a jeho prikázaniu lásky.

Nech orodovanie, ochrana a neustála prítomnosť  Panny Márie sprevádza vaše kroky aj v tomto čase. Ona je tu, pri každom jednom z nás. Venujme Jej svoje srdce a svoju lásku, a najmä Jej Synovi Ježišovi, Ceste, ktorá nás  bezpečne vedie do cieľa! Prajem vám na tejto ceste veľa milostí, pokoja a radosti!

Anton Selecký