Správy sestry Emmanuely z Medžugoria: Sv. Jozef hľadá prácu!

1048


Drahé „deti Medžugoria“, chvála Ježišovi a Márii!

Z posolstva odovzdaného Mirjane, pri Modrom kríži, 2. marca 2012:

„Modlite sa, aby ste mohli byť apoštolmi Božieho svetla v tejto dobe tmy a beznádeje. Toto je čas vašich skúšok. Poďte so mnou, s ružencom v ruke a s láskou v srdci. Ja vás vediem ku vzkrieseniu v mojom Synovi.“

                                                              Urobil to Boh

Byť apoštolom Božieho svetla? Je to možné! V tejto dobe pôstnej sa odovzdávame Božiemu Milosrdenstvu, aby sme sa nechali očistiť. Júlia nám dala svedectvo, veľmi povzbudzujúce. Je šťastnou talianskou babičkou. Ale medzi jej synom Luigim a neveriacou nevestou Soňou sa vzťahy tak zhoršili, že rozchod bol nevyhnutný. Júlia rozpráva:

„Najhoršou chvíľou

môjho života, bolo tých päť rokov medzi rozchodom môjho syna a jeho ženou a ich rozvodom. Pretože s plynúcim časom sa veci priostrovali. Vo chvíli rozvodu to bola lavína obvinení zo strany nevesti… Ale najhoršie bolo, že do tohto pekelného víru zangažovali svoje dieťa Manuela, môjho vnuka.  Ten bol podrobený opakovaným výsluchom zo strany sociálnej pracovníčky a pre malého chlapca jeho veku neľudským psychologickým skúškam. Veľmi tým trpel.

Cítil sa rukojemníkom

 lásky otca a matky, nútený hovoriť aj veci, ktoré nechcel. Tým všetkým som strašne trpela. Počas jednej sv. omše, keď nás kňaz vyzval, aby sme si dali pozdrav pokoja, dala som bozk pokoja ľuďom okolo mňa. Potom som zatvorila oči a s vypätím vôle som prosila Ježiša, aby mi pomohol. Vnútorne som si predstavovala nevestu. Navzdory odporu, ktorý som v sebe cítila, som ju v duchu žiadala o odpustenie, že som ju urazila, a odpustila jej, aj keď mi toľkokrát ranila srdce.

 Potom, vo vnútri,

 som ju objala slovami: „Dávam ti Ježišov pokoj. Ježišov pokoj nech je v tvojej duši a v tvojom srdci!“ Od toho dňa som túto modlitbu opakovala pri každej sv. omši, pri pozdravení pokoja. Musela som vytrvať niekoľko mesiacov. Potom, pozvoľna, nenávisť a horkosť sa rozplývali, až zmizli. Pretvorenie bolo neuveriteľné! Môj syn sa ma spýtal: „Ale, mami, ako to robíš, aby si necítila nenávisť voči Soni?“  Odpovedala som mu:

„Luigi, modlím sa!“ Teraz je už po rozvode, a Soňa k nám rada chodí, milo sa pozdravíme, objímeme sa a pokojne hovoríme o našom Manuelovi. Boh je ten, ktorý toto urobil! Keď to urobil pre mňa… môže to urobiť aj pre Teba!“

                                                               Účinný svätý Jozef

19. marca slávime veľkého svätého, snúbenca Matky Božej. Každý rok ho prosím, aby som mohla svedčiť o jeho veľkej nehe pre Božie deti a na oplátku mu sľubujem, lepšie ho „propagovať“ a milovať. A ono to funguje! Tento rok chcem vyrozprávať príbeh, ktorý mi rozprávala moja známa Anna:

„V lietadle, späť z Medžugoria, som sedela vedľa muža, ktorý sa tiež vracal z Medžugoria so svojou rodinou. John má mnoho detí a v Írsku je ťažké si nájsť prácu. Rozprával mi, že jedného dňa mu nejaká žena hovorila o sv. Jozefovi a o istej novéne zvanej „Plášť sv. Jozefa“ a povedala mu, aby tu novénu vykonal, že sv. Jozef mu iste pomôže. John nebol príliš horlivý, ale jeho manželka sa modlila za celú rodinu. Povedal tej žene, že tú novénu urobí, aby videl, „či všetky tie modlitby fungujú.“

Po novéne našiel prácu, ale myslel si, že je to proste náhoda. O niečo neskôr, nakoľko tú prácu už nemal rád, počul o inom zamestnaní a poslal tam svoj životopis. Rozhodol sa opäť vykonať novénu k sv. Jozefovi, „pre istotu“, aby videl, či to funguje i tentokrát. Po pohovore mu zamestnávateľ povedal: „My máme toľko žiadostí o toto miesto, že vám správu nebudeme môcť dať skôr ako v utorok budúceho týždňa.“ Muž odpovedal: „OK“, vo svjom vnútri však túžil to miesto dostať.

Cestou domov povedal sv. Jozefovi: „Čo pre mňa urobíš? Túto prácu by som skutočne rád dostal!“ Zatiaľ čo sa mu hlavou a srdcom rojili tieto myšlienky, zazvonil mu mobil. Muž, ktorý s ním predtým hovoril, mu povedal: „John, chcel som vám povedať, že máte zamestnanie, nečakáme na budúci týždeň, aby sme hodnotili ostatných kandidátov, chceme vás!“ – John bol taký ohromený, že sa  musel vydýchať. Nemohol sa ubrániť myšlienke: „Svätý Jozef, nevychádzam z údivu! Vďaka!“

A hneď zatelefonoval manželke, aby jej celú príhodu vyrozprával.

John nebude už nikdy pochybovať o silnej pomoci sv. Jozefa! Dnes je John jeden z najlepších „fanúšikov“ sv. Jozefa, všetkým o ňom hovorí…

Sv. Jozef, pros za nás, pros za otcov rodín! Ty poznáš ich starosti…

Drahá Gospa, áno, pokračuj nás pozývať! V náručí tvojho Syna chceme žiť túto dobu pôstnu, aby sme sa lepšie pretvorili. Nedovoľ nám, utekať od toho!

Sestra Emmanuela, Medžugorie, 15. marca 2012