Socha Panny Márie v Kanade roní olej

472

6.11.2010, Windsor – Kanada, (The Windsor Star, The Winnipeg News, magnificat.sk) – Socha Panny Márie, ktorá v noci roní liečivý olej bola premiestnená do katolíckeho kostola St. Charbel Maronite  vo Windsore. Socha sa počas dňa usmieva, v noci sa však jej oči sfarbia do červena.
Socha ktorá patrí Fadii Ibrahim bola umiestnená pri jej dome a zhromažďovanie pútnikov na mieste spôsobovalo problémy v doprave.
Miestny stavebný úrad ju po sťažnostiach susedov  požiadal o odstránenie sochy do 19.11.2010. Vo dne aj v noci sa tu zhromažďovalo
do 100 ľudí modliacich sa ruženec. Fadia pôvodne chcela urputne  bojovať o zachovanie sochy na mieste, ale neskôr zmiernila a povedala, že Panna Mária ju sama požiadala o premiesnenie.
„Povedala mi, že chce, aby sa ľudia vrátili do kostola. Ak nebudú chodiť do kostola, budú tri roky trpieť. Môj dom nie je kostol. “
Udalosti  úplne pohltili  spravodajské kanály vo Windsore, ale aj v celom Ontariu. Ortodoxná cirkev, kam farníčka patrí sa od udalostí dištancovala. „Ja
s tým nič nemám.“, vyjadril sa  rev. John Ayoub  z antiochijskej farnosti vo Windsore.