Slovákov povinne očipujú už o 4 mesiace!

417

Definitívne rozhodnutie: Už o štyri mesiace budú Slováci povinne očipovaní!

Na preukázanie totožnosti pri elektronickej komunikácii tak bude potrebný nielen samotný doklad, ale aj jeho osobný bezpečnostný kód. Ten bude pozostávať zo šiestich až desiatich číslic, ktoré si zvolí žiadateľ o preukaz samostatne. Toto heslo pritom bude možné na okresnom policajnom riaditeľstve meniť. „Ak držiteľ občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii päťkrát po sebe chybne uvedie bezpečnostný osobný kód, ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie sa zablokuje,“ uvádza sa v návrhu zákona s tým, že následné odblokovanie vykoná polícia.

http://www.topky.sk/cl/10/1299172/Definitivne-rozhodnutie–Uz-o-styri-mesiace-budu-Slovaci-povinne-ocipovani-

Izraelská spartakiáda na Strahově?

Ministr Schwarzenberg během své aktuální čtyřdenní návštěvy Izraele vyjednává možnost vybudovat uprchlický tábor pro židovské uprchlíky z Izraele v případě nyní již prakticky neodvratné války na blízkém východě.

Vhodným kandidátem na vyhovující umístění s idylickou vyhlídkou na matičku měst Prahu, se podle zdrojů ze zpravodajské komunity jeví Strahov. Existují ale i další možné lokality.

Ministr Schwarzenberg se právě zúčastnil 12. výroční konference o národní bezpečnosti Izraele v Interdisciplinárním centru v Herzlii, která byla zahájena samotným izraelským prezidentem Peresem. „Konferenci každoročně pořádá Interdisciplinární centrum (IDC) v Herzlii a tradičně se jí účastní politici a osobnosti z ekonomické, akademické i mediální sféry z Izraele, EU i USA. Ministr Karel Schwarzenberg vystoupil v panelové diskusi ministrů zahraničních věcí v bloku „Israel and the West“ . V rámci své pracovní návštěvy se dále setkal s prezidentem Peresem a ministrem zahraničí Libermanem.“

Během těchto 4 dní se Schwarzenberg, jako vcelku bezvýznamný hráč okrajově zapojí do příprav na „matku všech válek“ – izraelský útok na Írán s předkrmem spojeneckého útoku na Sýrii. Počin, který rozpoutá smrtonosné inferno po celém regionu a potažmo i celkem pravděpodobně po celé planetě. Bude to předehrou k válce, která již nikdy neskončí, tedy rozhodně ne během života těch, kteří žijí nyní. …

Autor: Han

Poznámka redakce: Tento příspěvek není rasově motivovaný a nevyzývá k rasové nenávisti.

Zdroje české:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/udalosti_a_temata/x2012_01_31_ministr_schwarzenberg_v_izraeli.html

 

USA: EWTN žaluje prezidenta Baracka Huseina OBAMU

http://www.ewtn.com/index.asp

Birmingham, 9.2.2012
(kath.net/KNA) 015 004

– Najväčšia katolícka televízia sveta EWTN žaluje ministerstvo zdravotníctva pre smernicu o antikoncepcii v rámci reformy zdravotníctva USA, ktorú inicioval Obama.

Chce tak vynútiť zrušenie príslušnej klauzuly a dať ju vyhlásiť za protiústavnú, ako vysielač oznámil vo štvrtok v Birminghame v štáte Alabama. Ide o prvú súdnu žalobu katolíckej organizácie proti týmto smerniciam.

Vedenie vysielača je vládou nútené poskytovať prístup k predpisovaniu antikoncepcie, sterilizácie a potrat vyvolávajúcich prostriedkov a tým porušovať svoju výhradu vo svedomí, alebo pri odmietnutí zamestnancom neposkytnúť nijaké poistenie.

«Obe tieto možnosti sú pre nás neakceptovateľné», povedal manažér EWTN Michael Warsaw. Žaloba bola potrebná, aby sme «aj iné inštitúcie, katolícke, či nekatolícke, náboženské či svetské, chránili pred týmto nariadením».

«Niet pochýb», že toto nariadenie porušuje základné právo na slobodu svedomia a viery, ako vyhlásila televízia.

Vláda núti EWTN k tomu, aby svojich pracovníkov informovala, ako sa dostanú k antikoncepcii a potratovým preparátom.

Vysielač je aj nútený dary svojich sponzorov používať «na tento morálne odsúdeniahodný postup».
Ak však podnik nebude hradiť takúto „zdravotnú starostlivosť“, hrozia mu vážne sankcie. … –zg-