Šialený scénar sa postupne napĺňa

380

Zástupca Rockefellerovcov ešte v roku 1969 povedal, že v Spojených štátoch plánujú zlikvidovať ťažký priemysel. Dr. Richard Day, riaditeľ celoštátnej, Rockfellerovcami sponzovanej organizácie „Plánované rodičovstvo“, dňa 20. marca 1969 na stretnutí Pittsburghskej spoločnosti detského lekárstva povedal, že plánujú sabotovať americký priemysel tak, aby sa ukázal byť neschopným obstáť v konkurencii.

Berúc do úvahy nedávny bankrot GeneralMotors, tento jeho výrok je mimoriadne primeraný. „Vyhláseným plánom bolo určiť rôznym častiam sveta rozličné priemyselné a obchodné roly v zjednotenom globálnom systéme. Prevaha Spojených štátov a ich relatívna nezávislosť a sebestačnosť, to sa má zmeniť… Aby sa vytvorila nová štruktúra, najprv musíte strnúť dolu starú a americký priemysel je jedným z príkladov.

Každej časti sveta sa určí špeciálna rola a tie časti budú na sebe navzájom závislé“, povedal. „Spojené štáty zostanú centrom poľnohospodárstva, high tech, komunikácií a vzdelávania, ale ťažký priemysel sa z nich ‚vyvezie'“. O prejave dr. Daya informoval dr. Lawrence Dunegan, pittsburghský detský lekár, ktorý zomrel v januári 2004. O spomínanom prejave hovoril ako o „novom svetovom systéme“, ktorý sa už rysuje a ktorý natrvalo zmení svet. Želaním dr. Daya bolo, aby sa približne 80 zúčastnených lekárov na toto pripravilo. Prepis spomienok na tento prejav od dr. Dunegana je uverejnený na internete (viď pôvodný článok). Ponúkam len stručné zhrnutie. Zlovestné opomenutia Mnoho z toho, čo dr. Day sľuboval v roku 1969, sa už zrkadlí v dnešnom dianí. Ale mnohé zlovestné udalosti sa ešte len dostavia. Vraj nám všetkým chcú implantovať čip, aby nás mohli ľahko nájsť a identifikovať, ale aj monitorovať a kontrolovať naše nákupy.

Chcú, aby sme sa zbavili svojej národnej vernosti a budú sa utiekať k terorizmu, aby nás vohnali do globálneho policajného štátu. A možno použijú aj „jednu alebo dve jadrové bomby“, aby ľudí presvedčili, že to naozaj myslia vážne, povedal dr. Day. Ale vyhol sa tomu, aby presnejšie definoval koho myslí pod „my“, len toľko povedal, že ich mená sú známe. Podľa mňa tým zrejme myslel Rockefellerovcov a ich šéfov Rothschildovcov. Toto dodáva na váhe všeobecne rozšírenému názoru, že centrálni bankári sú zodpovední za väčšiu časť terorizmu, k čomu používajú MI6, Mossad a CIA. Dr. Day takisto povedal, že „vojna je už prežitá“ vzhľadom na nebezpečenstvo vzájomnej anihilácie vprípade jadrového útoku, preto radšej uprednosťňujú terorizmus. A toto bolo v roku 1969.

Ďalej povedal, že vždy sú tu dva dôvody pre všetko, čo Rockfellerovci podnikajú: vonkajšie rúško, ktoré sa ponúka dôverčivej verejnosti a potom skutočný dôvod. Ako som argumentoval vo svojej knihe „Krutý podvod“ (2007), premieňajú nás na homosexuálov v mene „práv žien a homosexuálov“. Keďže ľudia sú potom na základe toho pohlavne nevymedzení a promiskuitní, čoraz menej jednotlivcov je schopných dať sa dohromady s opačným pohlavím kvôli tomu, aby priviedli na svet potomstvo. Dr. Day povedal, že sex oddelia od manželstva a rozmnožovania („sexuálne oslobodenie“), aby rozbili rodinu a tak zredukovali počet obyvateľov. Umelé prerušenie tehotenstva, rozvod a homosexualitu urobia sociálne prijateľnú. Homosexuálom sa plne umožní prejavovať sa. Všetkých, vrátane starších občanov, budú povzbudzovať k sexu.

Bude sa o tom otvorene hovoriť. Hocičo bude dovolené (výtržnosti Stonewall, ktorými sa začal boj za práva homosexuálov, sa uskutočnili tri mesiace po tejto schôdzke). Konečným cieľom je sex bez rozmnožovania. K rozmnožovaniu bude časom dochádzať len v laboratóriách. Veľkosť rodiny sa obmedzí tak, ako v Číne. A pre rodiny bude čoraz ťažšie udržať sa pospolu. Stále viac žien bude zamestnaných mimo domu a viac ľudí bude uprednostňovať život bez rodiny. Dievčatám budú namiesto bábik ponúkať šport, aby im išlo o výkony a nie realizáciu prostredníctvom rodiny. Díevčatám budú hovoriť, že sa rovnajú chlapcom. Medzinárodný šport ako futbal a hokej sa nanúti aj Američanom, aby aj oni seba videli ako „svetových občanov“. Typicky americké športy, ako bajzebol a americký futbal, sa nebudú podporovať. Brutalizovanie Pornografie, násilia a obscénnosti bude v televízii a vo filmoch čoraz viac.

Ľudia postupne stratia citlivosť voči násilnostiam a pornám a bude sa im zdať, že život je prikrátky, riskantný a surový. Hudba sa ešte „viac zhorší“ a budú ju používať na indoktrináciu. Bude tu nezamestnanosť a masové migrácie, aby všade podkopali (konzervatívne) komunity. Sociálna zmena sa začne v prístavných mestách a potom rozšíri do vnútrozemia (preto je východné a západné pobrežie liberálne).

Ďalej povedal, že Rockefellerov inštitút už má liek na rakovinu, ale držia ho v tajnosti z dôvodov zredukovania počtu obyvateľov. A vraj počet infekčných ochorení, prenášaných z človeka na človeka, sa zvýši. Dr. Day, ktorý počas vojny pracoval na modifikácii počasia, vraj ďalej povedal, že aj počasie možno použiť na vedenie vojny umelým vyvolávaním sucha a hladomorov. Potraviny budú monitorovať, „aby si nikto nemohol dovoliť kŕmiť nejakého utečenca pred novým svetovým systémom“.

Bude zakázané pestovať si vlastnú potravu, čo budú odôvodňovať tým, že to nie je bezpečné. Ľudí budú kontrolovať prostredníctvom selektívnej informácie. Hocikomu len tak nedovolia vlastniť knihy. „Isté knihy sa z kníhkupectiev úplne stratia.“ Klasická literatúra sa nenápadne upraví. Ľudia sa budú dlhšie školit, ale nič sa nenaučia. Cestovanie sa postupne obmedzí a súkromné vlastníctvo obytného domu sa časom úplne stratí. Vraj tých, ktorí nebudú poslúchať, sa „humánne zbavia“. „Žiadni martýri; ľudia sa jednoducho stratia“. Záverom Naši politickí a kultúrni „vodcovia“, to sú spolupáchatelia úkladu preorganizovať ľudstvo tak, aby slúžilo judeo-slobodomurárskemu kartelu centrálnych bankárov.

Vojny, terorizmus, ekonomické depresie, politické a sociálne zmeny, zábava a rozmarné módne výstrelky, to všetko je umelo dizajnované tak, aby sa zrodil orwellovský policajný štát. Dr. Day povedal, že politikov manipulujú „bez toho, aby si to uvedomovali“. To, že nie sú schopní brániť nás pred touto satanskou konšpiráciou, je najvyššia zrada. Musíme zalarmovať tých najpoctivejších, aj medzi vojakmi a policajtmi. Civilizácia visí na vlásku. Nachádzame sa v reálnom nebezpečenstve, preto by sme sa mali organizovať do malých nezávislých jednotiek. Ľudia teraz už trpia, preto sú receptívnejší k tejto informácii.

Táto súčasná „ekonomická depresia“ je zámerne vyvolaná a je to súčasť agendy policajného štátu. Musíme poučovať ľudí, ktorí si myslia, že tieto udalosti sú náhodné. Rockefellerovcom a ich zradným prisluhovačom sa toto nikdy nepodarí realizovať, keď si inteligencia a masy budú uvedomovať pravdu. Progresivisti a ľavičiari musia pochopiť, že pod „pokrokom“ a „zmenou“ sa v skutočnosti myslí totalitná svetová vláda. V takúto zmenu títo veria. Dr. Day v roku 1969 povedal, že „ľudia si budú musieť zvyknúť na sústavnú zmenu“. Ja sám som bol kedysi liberálny ľavičiar.

A keď som ja pochopil skutočný zmysel „zmeny sveta“, iní môžu tiež. A takisto musíme podniknúť praktické kroky na obranu seba, svojich rodín a svojej slobody. Naša (západná) spoločnosť a kultúra, to je podvod, založený na centrálnom podvode,na monopole vládneho úveru v rukách kabalistických súkromných bankárov. Tí používajú túto moc na rozširovanie svojho monopolu nad každou stránkou nášho života manipulovaním svetových udalostí a sociálneho správania. Jedinou cestou ako zachrániť civilizáciu pre zlyhaním je znárodniť centrálne banky.

 

Dr. Henry Makow, kanadský publicista židovského pôvodu „In 1969, Rocfeller Official Said US Would Be De-industrialized“
http://www.savethemales.ca/confirmedrockefeller_plan_to_g.html