Pútnicke miesto na hore Zvir v Litmanovej

560

http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?id=43643&section=5952