Púť do Křešíc, Linka Valentín vás pozýva

360

 

O.z. Magnificat Slovakia vás pozýva na púť do Křešíc, do pôsobiska o. Jaroslava Stříža (na obr.),  a to v dňoch 15. – 16. októbra 2011.

Odchod autobusu z Topoľčian je 15. októbra 2011 ráno o 6.00 hod. Príchod na vlakovú stanicu do Trenčína o 7.00 ho.

Po príchode do Prahy sa pútnici zúčastnia  o 14. 00 hod.  večeradla so v. Omšou v kostole U pražského Jezuliatka.  Nasleduje odchod do Křešíc na večeru s O. Jaroslavom Střížom.

Po nej od 20.00  až do nedele rána 05.00 sa koná v Křešiciach Adorácia před Najsvätejšou Eucharistiou.

 Odchod na Slovensko je plánovaný  okolo obeda 16. októbra 2011-08-16

Informácie u vedúcej púte p. Anny Dvončovej,  tel.:  038 538 3803

 

Linka Valentín vás pozýva

Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach- Starom meste a občianske združenie Rieky pozývajú na 3- dňové stretnutie, ktoré je určené ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov, sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak sexuálne cítiacim.

Ak si sám, je ti smutno, a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske a dobrých medziľudských vzťahoch, ak hľadáš naplnenie svojho života na správnej ceste smerom k Bohu, príď medzi nás.

Duchovná obnova sa uskutoční v druhej polovici októbra 2011 v okolí mesta Liptovský Mikuláš.

Bližšie informácie získaš na adrese:

Linka Valentín

Gréckokatolícka cirkev

P. O. Box B- 43  040 01 Košice

mail:valentinskespolocenstvo@centrum.sk

 Občianske združenie Rieky

Puškinova 1

811 04 Bratislava