Program Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii

351

Štvrtok 15. 9.Národná púť k Sedembolestnej
Sväté omše: 7.00 a 8.0010.30
Pontifikálna svätá omša: celebruje bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský,
Homília: olomoucký arcibiskup Ján Graubner14.00
Akatist k Presvätej Bohorodičke: vladyka Peter Rusnák,
na záver požehnanie pútnikov na cestuPiatok 16. 9.
Púť chorých a seniorov
Sväté omše: 7.00 a 8.0010.00
Pontifikálna svätá omša: celebruje spišksý pomocný biskup Andrej Imrich
14.30 Požehnanie pútnikov na cestuSobota 17. 9.
Mládežnícka púť od 18.00  O Božom volaní: „Poďte a uvidíte“ (Por. Jn. 1, 39)
Sväté omše o 18.00 a o 24.00 – novokňazi

Večerný program:
od 19.30 do 23.30 v réžii rehoľných spoločenstiev a rodín

Po polnočnej svätej omši:
– tichá adorácia v bazilike
– program malých spoločenstiev v kaplnkeNedeľa 18. 9.
Zakončenie púteSväté omše: 7.00 a 8.4510.30

celebruje provinciál Rádu menších bratov kapucínov p. Fidel Marko Pagáč OFM Cap.Spovedanie počas celej púte.
Bližšie informácie nájdete na: www.bazilika.sk
V 250. roku posviacky baziliky, do Národnej svätyne k patrónke Slovenska, pozývajú farský úrad a saleziáni zo Šaštína.