Pozvánka: Víkend nádeje – triezvy život

241

V dňoch 7. apríla– 10. apríla 2011
sa v „Dome Srdca Ježišovho“ – FDNSC – MSC – Nitra, Lukov Dvor č.2 uskutoční:

Tridsiatyštvrtý Víkend nádeje – Triezvy život“

pre závislých na alkohole a iných drogách.

ThLic. Páter František Kapusňák SF poskytne duchovnú pomoc

a Ing. Ján Blisca (riaditeľ O.Z. Triezvy život) podá svedectvo o prekonaní závislostí od alkoholu a cigariet.

Program je určený nie len pre závislých, ale aj pre tých, ktorí chcú pomáhať (rodinní príslušníci a pod.). Nejde pritom iba o závislostí od alkoholu a cigariet, ale aj o iné druhy závislostí.


 

Pozvánka Tridsiatyštvrtý_víkend