Pozor! Ozveny Miloša Jakeša, alebo: Totalita večne živá?

398

Citát:  „Tu nejde len o štatistické zisťovanie na Slovensku, ale aj o splnenie úlohy v rámci celej Európske Únie“ – hovorí Ivan Gašparovič – „Vyzývam občanov, aby sa sčítania neobávali a prispeli tak k jeho úspešnému priebehu.“

SME (Prezident sa sčítal elektronicky)  27. mája 2011

* * *

Ďalší  citát:   Napätá situácia okolo sčítania sa po českých skúsenostiach a nízkej miere spoločenskej dôvery dala očakávať i na Slovensku. Spochybňovanie sčítania  sa šírilo dávno pred nešťastným vystúpením Úradu na ochranu osobných údajov prostredníctvom blogov, mailov a sociálnych sietí. Tieto nové médiá majú paradoxnú schopnosť  šíriť paranoidné predstavy o sprisahaniach…

Paradox v ich fungovaní spočíva v tom, že umnožňujú rozširovanie hoaxov (reťazových nepravdivých poplašných správ) ktoré vyžadujú značnú mieru dôvery v ich obsah a ich preposielaním produkujú i istú formu „zasvätenej skupiny s predpokladanou vysokou vzájomnou dôverou, ktorá je však vybudovaná na spochybňovaní celospoločenskej dôvery…..

SME  (Piatok, 27. mája 2011), pod názvom    Sčítanie dopláca na nedôveru v spoločnosti.

Autor:  Robert Klobucký (autor je sociológ, pracuje v SAV)

komentare.sme.sk/c/5911128/scitanie-doplaca-na-nedoveru-v-spolocnosti.html

* * * * *

Nuž a pre pamätníkov – ale  najmä pre mladých súčasníkov – skonfrontujme si článok v SME so slovníčkom ľudí, ktorí tu boli, sú a zrejme aj budú  – však čo – „sľúbili sme si lásku… “  (?)

Anton Selecký

http://media-doina.gloria.tv/2011-05/media-159478-1-sd.mp4?1gjv2sL58h