Pôst – zbraň ducha

410

Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.“ (1 Gal 5, 16-17)

Varíme. Bez servítky. TV Paprika. Kulinárska  show Kapor na torte s perverzným obsahom… Jedzte, jedzte, jedzte! Varte!  Pozerajte, užívajte, vychutnávajte!  Valí sa to na každého z nás ako špinavá povodeň.

Každý z nás pozná slovo „aklimatizácia“. Znamená to prispôsobiť sa. Človek  sa často prispôsobuje, aby prežil.  Na tento svet sme prišli s dušou, stvorenou Bohom, v tele,  ktoré je pre túto dušu „nepriateľským prostredím“. Tu „aklimatizácia“ ducha by bola  jeho  smrťou. Pretože  na tomto svete ho čaká  „Žiadosť tela, žiadosť očí, pýcha života“. (JN 2, 16)

A tak duch musí bojovať s telom celý život, pretože si s ním „navzájom odporujú.“ Prečo je to tak? Už z fyziologického hľadiska je známa vec, že hlad bystrí mozog, a naopak, požívačnosť tela ho uspáva.  Je to už len obyčajným krvným obehom.

Z duchovného hľadiska prebieha v nás boj, zápas o našu spásu, alebo zatratenie. Diabol samozrejme využíva zbrane tohto sveta, aby „uspal“ ducha. Duch, ak má žiť, musí bojovať proti pokušeniam. Pôst ducha rozväzuje. Pôst je potrava ducha. Rozhodujúcim jazýčkom na váhe je naše rozhodnutie.  Diabol ponúka všetky rozkoše sveta. Kupuj, užívaj, opíjaj sa, prejedaj, hreš! Neposlúchaj Božie prikázania! Aj v raji ponúkol jablko. „A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla.“ (Gen 2,6). Pokračovanie poznáme. To isté prebieha dnes. A je to nielen symbolické jablko.  Ale obrovská podpora žiadosti očí, žiadosti tela a pýchy života, až zúrivý nátlak zo strany diabla.

Ježiš odišiel na púšť, kde sa postil štyridsať dní a bol pokúšaný diablom“ (Matúš 4:1-2)  Prečo sa Ježiš postil?  Ako Boží Syn to určite  nepotreboval. Ale tak ako dobrovoľne vzal na seba kríž, tak sa aj dobrovoľne postil, a ako Nový Adam odmietol pokúšanie diabla, a tým zrušil prekliatie neposlušnosti našich prarodičov. „Je napísané: ,Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“  Lk 4, 1- 13. A na kríži nám všetkým ukázal cestu, ktorá jediná vedie k spáse.  A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami.“ (Gal 5:24)

Pozor! Tu nejde o to, aby sme nejedli, nepili, neradovali sa v tomto živote, pretože to je zlé.  Ale ak ja viem používať život na tomto svete ako Boží dar, vždy budem vedieť aj to, čo mojej duši škodí a čo jej prospieva.

Pôst je však nielen potrava ducha, ale aj zbraň proti démonom. Ježiš povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou a pôstom (Mk 929).

A Panna Mária v Medžugorí hovorí: „Modlitbou a pôstom možno zastaviť aj vojny a zmeniť prírodné zákony.“ Až takúto veľkú zbraň máme k dispozícii.

Či ju použiješ na svoju záchranu a na záchranu iných – záleží len na rozhodnutí – mňa, teba, každého človeka dobrej vôle.                          Anton Selecký