Posolstvo Kráľovnej pomoci: Dobrorečte Bohu za všetko, Medžugorské stretnutie vo Viedni, Pozvánka do Medžugoria, Seminár exorcistu

269

„Moje deti!  Prichádzam a prihováram sa vám, aby ste skrze moju prítomnosť a lásku mojich slov zakúsili, že Boh je vám v každom okamihu života blízko. Pomocou úprimnej modlitby ponárajte svoje srdcia do svetla Božej lásky. Prežiarené Božím svetlom budete prinášať Svetlo všetkým hľadajúcim.

Tým Svetlom je Ježiš, môj syn. Pri krížoch a ťažkostiach nereptajte, ale chváľte a dobrorečte Bohu za všetko a tak ostanete vo svetle Božej lásky, ktorá premení aj najväčšie zlo na dobro. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom  Martina Gavendu, Dechtice, 15. Septembra 2015

Medžugorské stretnutie vo Viedni – priamy prenos

Pozývame všetkých: priateľov, rodiny, modlitbové skupiny, spoločenstvá, farnosti spojené so Svetlom Máriiným zjednotiť sa spolu v modlitbe za pokoj Medzugoriena modlitbovom stretnutí, ktoré sa uskutoční v utorok 29. septembra v katedrále sv. Štefana vo Viedni. Stretnutie začne o 16.00 hodine.

Priamy prenos môžete sledovať na www.marytv.tv. Svetlo Máriino v spolupráci s Mary TV zabezpečí simultánny preklad do slovenského jazyka.

V tento deň my, tu v Medžugorí a vy, naši priatelia z toľkých krajín sa zjednotíme v modlitbe s tými, ktorí sa zúčastnia stretnutia vo Viedni a tiež s tisíckami ľudí po celom svete, ktorí budú sledovať priamy prenos.

Posolstvo pre teba: modlitba za pokoj – je modlitbové stretnutie, ktoré sa už 8 rokov organizuje v katedrále sv. Štefana vo Viedni a ktorého sa zúčastňujú tisícky ľudí. Pokoj je najdrahocennejší dar: pokoj v srdci, pokoj v rodinách a spoločenstvách, v našich krajinách a v celom svete. Za tento dar sa osobitným spôsobom chceme modliť aj tento rok. Pridajte sa k nám!

Hostia a účastníci stretnutia: kardinál Christopher Schӧnborn, Mária Pavlovičová-Lunettiová, o. Karl Wallner, o. Marinko Šakota, komunita Cenacolo, dobročinná organizácia Mary´s Meals (Máriiné obedy), huslistka Melinda Dumitrescu a mnohí ďalší svedkovia viery.

http://medjugorje.sk/oznamy/472-modlitba-za-pokoj-2015-vo-viedni-priamy-prenos.html

Milí naši návštevníci!

peniaze-euro-zobrak-bezdomovec-mince

Ak chcete, môžete nás podporiť!

Kým ešte nám “dovolia”  fungovať,
poskytnite pomoc pre  magnificat.sk!  

Možno tak urobiť

prevodom ľubovoľnej čiastky  na náš účet

ZUNO 1129555503/8410.  ĎAKUJEME!
 
**************************************************************************************
Ďakujeme za vaše “lajky”, ale našu stránku udrží a rozšíri len vaša finančná pomoc. Robíme ju s vami a pre vás.
Prosím, pomôžte!

Milí priatelia, pred pár mesiacmi sme uverejnili tento oznam, ktorý opakujeme, aj z toho dôvodu, že do čísla účtu sa nám vlúdila chybička: Vážený pán Selecký, v obci Divín  zhorel rodinný dom  rodičom  duchovného otca  Slávka Marka . Títo ľudia mali ťažký život a vychovali  5 synov a jedným z nich je práve pán farár Slávko, ktorý pôsobí vo farnosti v obci Pohorelá. Prosím, pomôžte tento rodine, aby na Vianoce v tomto roku mohla v rekonštruovanom dome privítať novonarodeného Ježiška.

Prispieť možno: Mária Marková, číslo účtu: 15570401/6500

Adresa: Mária Marková,  ul. Štefanikova 741,  985 52 Divin

PhDr. Jarmila Gordanová

Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí sa podieľali a podieľajú na pomoci postihnutej rodine.  Naším prostredníctvom vám ďakuje aj vdp. Slávko Marko s rodičmi.   MROSA

ICM organizuje púť do Medžugoria 19. – 25.10.2015

 Mariánske centrum Medžugorie na Slovensku v spolupráci s

Informačným centrom Medžugorie vás pozýva na púť do Medžugoria

Program na stiahnutie tu:   Put_do_Medzugoria

maretta (1)Pozvánka na seminár

ThDr.  Jozefa Marettu, PhD

exorcistu prešovského arcibiskupstva

stiahni tu:  zbav nas zleho-1-oktober 2015