Posolstvo Kráľovnej pokoja: Zabúdate sa správne modliť

330

„Drahé deti!
Zhromažďujete sa okolo mňa, hľadáte svoju cestu, hľadáte, hľadáte pravdu, ale zabúdate na najdôležitejšie, zabúdate sa správne modliť. Vaše ústa vyslovujú nespočetné slová, ale váš duch necíti nič. Túlajúc sa v tme, aj samotného Boha si predstavujete podľa seba, a nie takého aký naozaj je vo svojej láske. Drahé deti, skutočná modlitba vychádza z hĺbky vášho srdca, z vášho utrpenia, z vašej radosti, z vašej prosby o odpustenie hriechov. To je cesta pre spoznanie pravého Boha a tým aj seba samého, pretože skrze Neho si stvorený. Modlitba vás dovedie k splneniu môjho želania, môjho poslania tu s vami, k jednote Božej rodiny. Ďakujem vám.“

Panna Mária požehnala všetkých prítomných, poďakovala a pozvala, na modlitbu za kňazov.
Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. februára 2011, sviatok Obetovania Pána (Hromnice)