Posolstvo Kráľovnej pokoja: Nedovoľte zlu, aby zavládlo

232

Drahé deti, všetkých vás milujem. Vy všetci, všetky moje deti, vy všetci ste v mojom srdci. Všetci máte moju materinskú lásku a všetkých vás chcem viesť k poznávaniu Božej radosti.

Preto vás pozývam. Potrebujem pokorných apoštolov, ktorí s otvoreným srdcom príjmu Božie slovo a pomôžu druhým, aby cez Božie slovo pochopili zmysel svojho života.

Deti moje, aby ste to mohli, musíte sa naučiť cez modlitbu a pôst počúvať srdcom a poddávať sa. Musíte sa naučiť odmietať všetko to, čo vás vzďaľuje od Božieho slova a túžiť iba po tom, čo vás k nemu približuje. Nebojte sa. Som tu. Nie ste sami. Prosím Ducha Svätého, aby vás obnovil a posilnil.

Prosím Ducha Svätého, aby ste sa pri tom, keď pomáhate druhým uzdravovali aj vy sami. Prosím ho, aby ste skrze neho boli Božími deťmi a mojimi apoštolmi.“

S veľkou ustarostenosťou Panna Mária povedala:

„Kvôli Ježišovi, kvôli môjmu Synovi, milujte tých, ktorých on povolal a túžte po požehnaní tých rúk, ktoré on posvätil. Nedovoľte zlu, aby zavládlo. Znovu opakujem, len s vašimi pastiermi moje srdce zvíťazí. Nedovoľte zlu, aby vás oddelilo od vašich pastierov.

Ďakujem vám.“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,  Medžugorie, 2. septembra 2013