Posolstvo Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 2. septembra 2011: Deti moje, neblúďte!

306


„Drahé deti! Ja som vám, celým srdcom i dušou plnou viery a lásky k nebeskému Otcovi, darovala a znovu dávam svojho Syna. Môj Syn vám, národy celého sveta, dal poznať jediného pravého Boha a Jeho lásku. Vedie vás cestou pravdy a robí vás bratmi a sestrami.

Preto, deti moje, neblúďte, nezatvárajte srdce pred tou pravdou, nádejou a láskou. Všetko okolo vás je pominuteľné a všetko sa rozpadá, iba Božia sláva ostáva. Preto sa zrieknite všetkého, čo vás vzďaľuje od Pána. Iba Jemu sa klaňajte, pretože On je jediný pravý Boh. Ja som s vami a zostanem pri vás. Zvlášť sa modlím za pastierov, aby boli dôstojnými predstaviteľmi môjho Syna, a aby vás s láskou viedli cestou pravdy. Ďakujem vám!“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. septembra 2011