Posolstvo Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2013: Osobné obrátenie a rodinná modlitba

309

MariaOči

 

 „Drahé deti!  Modlite sa, modlite sa, iba sa modlite, kým sa vaše srdce neotvorí vo viere ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. 

Toto je čas milosti, ktorý vám Boh dáva skrze moju prítomnosť, no vy ste ďaleko od môjho srdca.

Preto vás pozývam k osobnému obráteniu a rodinnej modlitbe. 

Nech je Sväté písmo pre vás vždy povzbudením. Všetkých vás žehnám mojim materinským požehnaním. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej,

Medžugorie, 25. apríla 2013