„Poisťovne“ – alebo, posielala som ľudí na smrť

272

Každý to poznáme. Myslíme si, že sa poistíme proti chorobe, proti náhlym zdravotným výdavkom, dokonca proti smrti. Vlastne to poistenie si volíme akože  dobrovoľne. Avšak skúste neodviesť do poisťovne, čo od vás chce.  Okamžite sa stávate kriminálnikom. Poisťovňa je vlastne druh banky, ktorá hradí poistencom výdavky na zdravotníctvo. To je však iba jeden aspekt. Poisťovňa ako banka vlastní obrovské sumy – vklady – svojich poistníkov. A tu sme u koreni veci. Poisťovňa zarába, poisťovňa podniká, a napokon – poisťovňa neplatí to čo má, a jednoducho vás pošle na smrť. Pretože v tomto svete je zisk oveľa dôležitejší ako život, a klamstvo akéhokoľvek „podnikania“ je preferovanejšie ako akákoľvek pravda, ktorá odhaľuje tieto zločinecké praktiky. Prečo?  Ide predsa o peniaze. A tie sú nastoleným  „bohom“  dneška.

Slovensko prehralo spor pre zákaz zisku poisťovní. Zaplatíme milióny!

Holandský akcionár, ktorý vlastní Union zdravotnú poisťovňu, spoločnosť Achmea vyhrala v piatok svoj dlhotrvajúci právny spor so Slovenskou republikou. Od Slovenska teraz môže požadovať náhradu škody vo výške 22 miliónov eur a náhradu trov za 3 milióny eur. Podľa arbitrážneho tribunálu totiž SR porušila ustanovenia investičnej dohody medzi Holandskom a Slovenskom…

Milióny eur od Slovenska

Podľa hovorkyne Union ZP Judity Smatanovej medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol, že v roku 2006 a 2007 SR porušila ustanovenia investičnej dohody medzi oboma krajinami zásadnými zmenami v legislatíve poisťovníctva s cieľom vytlačiť a poškodiť investorov súkromných zdravotných poisťovní, medzi ktoré patrí aj Achmea.

Podľa výroku Medzinárodného arbitrážneho tribunálu musí SR zaplatiť spoločnosti Achmea 22 miliónov eur ako kompenzáciu za škody, ktoré holandská firma utrpela počas platnosti poškodzujúcich opatrení. Ďalej musí uhradiť náklady na právne služby a poplatky spojené s arbitrážou tri milióny eur. Achmea je od piatku oprávnená požadovať od SR platbu celkovej čiastky náhrady.

http://udalosti.noviny.sk/politika/07-12-2012/slovensko-prehralo-arbitraz-s-achmeou-mozeme-prist-o-miliony-eur.html